@mastersthesis{Krajčovič2018,
 author={Matej Krajčovič},
 title={{Rekonštrukcia evolučných histórií s duplikáciami pomocou simulovaného žíhania}},
 school={Comenius University in Bratislava},
 year={2018},
 note={Supervised by Broňa Brejová}
}