@misc{Békesová2019,
 author={Dominika Békesová},
 title={{Výpočtová analýza genómu kvasinky Magnusiomyces clavatus}},
 howpublished={Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava},
 year={2019},
 note={Supervised by Broňa Brejová.}
}