@misc{Kokavcová2019,
 author={Jaroslava Kokavcová},
 title={{Vizualizácia chromozomálnych zmien počas evolúcie}},
 howpublished={Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava},
 year={2019},
 note={Supervised by Broňa Brejová}
}