Akademický rok:
2015/2016
Študijný program:
BIN - bioinformatika - (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
9.2.1. - informatika
garant:
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. - podprogram Bioinformatika
Študijný odbor:
4.2.1. - biológia
garant:
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. - podprogram Bioinformatika

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - 1MXX-ATV - Telovýchovné aktivity - povinné
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-MXX-110/00 Telesná výchova a šport (1)
   D. Mašlejová (C), L. Mókus (C), O. Podkonický (C), V. Potočný (C), J. Leginusová (C), T. Kuchár (C), M. Ortutay (C), V. Sládok (C), M. Dovičák (C)
1/Z    2C     H   0    
 1-MXX-120/00 Telesná výchova a šport (2)
   T. Kuchár (P), O. Podkonický (C), D. Mašlejová (C), L. Mókus (C), J. Leginusová (C), V. Potočný (C), M. Ortutay (C), V. Sládok (C), M. Dovičák (P), J. Leginusová (P), D. Mašlejová (P), L. Mókus (P), O. Podkonický (P)
1/L    2C     H   0    


Blok - 1MXX-ACJ - Cudzie jazyky - povinné
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)
   L. Erdélyi (S), E. Klátiková (S), A. Zemanová (S), J. Kočvarová (S), J. Jedináková (S), E. Vartíková (S), A. Maďarová (S)
2/L    2C     H   2    


Blok - 1BIN-A - Povinné predmety
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-BIN-101/15 Biológia
   Ľ. Tomáška (P)
1/Z    2P     H   2    
 1-INF-110/00 Matematická analýza (1)
   Z. Kubáček (P), P. Otčenáš (C)
1/Z    2P + 2C     H   5    
 1-BIN-102/15 Organická chémia
   A. Boháč (P), P. Koiš (P), V. Poláčková (C)
1/Z    2P + 2C     H   5    
 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++
   B. Brejová (P), J. Katreniaková (P)
1/Z    4P + 4C     H   8    
 1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr
   E. Toman (P)
1/Z    2P + 2C     H   5    
 1-BIN-103/15 Všeobecná a anorganická chémia
   M. Drábik (P), J. Tatiersky (P), J. Tatiersky (C), J. Chrappová (C)
1/Z    2P + 2C     H   5    
 1-BIN-104/15 Biochémia
   P. Čermáková (P), J. Korduláková (P)
1/L    2P + 2C     H   5    
 1-INF-150/00 Matematická analýza (2)
   Z. Kubáček (P)
   Prerekvizity: 1-INF-110/00
1/L    2P + 2C     H   5    
 1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave
   B. Brejová (P), J. Katreniaková (P)
   Prerekvizity: 1-INF-127/15
1/L    2P + 2C     H   6    
 1-INF-526/15 Systémové programovanie
   J. Janáček (P)
1/L    2P + 2C     H   6    
 1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov
   M. Škoviera (P)
   Prerekvizity: 1-INF-120/00
1/L    2P + 2C     H   6    
 1-BIN-105/15 Výzvy súčasnej bioinformatiky
   B. Brejová (P)
1/L    2S     H   2    
 1-INF-115/00 Algebra (1)
   M. Sleziak (P)
2/Z    2P + 2C     H   5    
 1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry
   M. Forišek (P)
2/Z    4P     H   5    
 1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)
   B. Rovan (P)
2/Z    3P + 2C     H   6    
 1-BIN-201/15 Genetika (1)
   Ľ. Tomáška (P), J. Nosek (P), E. Gálová (P), A. Ševčovičová (P), M. Slaninová (P), R. Sepšiová (C), K. Gaplovská (C), L. Mentelová (C)
2/Z    4P + 2C     H   8    
 1-INF-225/15 Programovanie (3)
   R. Ostertág (P)
   Prerekvizity: 1-INF-166/11, 1-INF-127/15
  2P + 2C     H   6    
 2-INF-185/15 Integrácia dátových zdrojov
   B. Brejová (P), T. Vinař (P)
2/L    1P + 2C     H   4    
 1-INF-283/15 Počítačové siete (1)
   J. Janáček (P), J. Šiška (C)
2/L    2P + 1C     H   4    
 1-INF-175/00 Spoločenské aspekty informatiky
   M. Winczer (P)
2/L    2K     H   2    
 1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov
   P. Ďuriš (P)
   Prerekvizity: 1-INF-220/00, 1-INF-160/00
2/L    3P + 1C     H   6    
 1-BIN-921/15 Bakalársky seminár (1)
   B. Brejová (C)
3/Z    1S     H   2    
 1-BIN-302/15 Evolučná biológia (1)
   J. Krajčovič (P), R. Dušinský (P)
3/Z    2P     H   3    
 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike
   B. Brejová (P), T. Vinař (P)
3/Z    2P + 2C     H   6    
 2-INF-175/15 Pravdepodobnosť a štatistika
   L. Filová (P)
3/Z    3P + 1C     H   5    
 1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov
   T. Plachetka (P), M. Rjaško (P)
   Limit: 150 študentov
3/Z    2P + 2C     H   5    
 1-BIN-303/15 Základy bunkovej biológie
   J. Nosek (P), P. Polčic (P)
3/Z    2P + 2S     H   5    
 1-BIN-922/15 Bakalársky seminár (2)
   B. Brejová (C)
3/L    2S     H   4    

 
Výberové predmety

Blok - 1MXX-CTV - Telovýchovné aktivity - výberové
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-MXX-210/00 Telesná výchova a šport (3)
   D. Mašlejová (P), L. Mókus (P), O. Podkonický (P), V. Potočný (P), J. Leginusová (P), T. Kuchár (P), M. Ortutay (P), V. Sládok (P), M. Dovičák (C)
2/Z    2C     H   2    
 1-MXX-220/00 Telesná výchova a šport (4)
   T. Kuchár (P), L. Mókus (C), J. Leginusová (C), D. Mašlejová (C), O. Podkonický (C), V. Potočný (C), V. Sládok (C), M. Ortutay (C), M. Dovičák (C)
2/L    2C     H   2    
 1-MXX-310/00 Telesná výchova a šport (5)
   T. Kuchár (P), V. Potočný (C), L. Mókus (C), O. Podkonický (C), J. Leginusová (C), D. Mašlejová (C), M. Ortutay (C), V. Sládok (C), M. Dovičák (P)
3/Z    2C     H   2    
 1-MXX-320/00 Telesná výchova a šport (6)
   D. Mašlejová (C), L. Mókus (C), O. Podkonický (C), V. Potočný (C), J. Leginusová (C), T. Kuchár (C), M. Ortutay (C), V. Sládok (C), M. Dovičák (C)
3/L    2C     H   2    
 1-MXX-115/15 Kurz športov v prírode (1)
   FMFI.KTV
1/Z        H   2    
 1-MXX-115/15 Kurz športov v prírode (1)
   FMFI.KTV
1/L        H   2    
 1-MXX-215/15 Kurz športov v prírode (2)
   FMFI.KTV
2/L        H   2    
 1-MXX-215/15 Kurz športov v prírode (2)
   FMFI.KTV
2/Z        H   2    
 1-UXX-340/00 Športovo-rekreačné aktivity v dennom režime žiakov a študentov
   V. Potočný (P)
3/Z    2K     H   2    


Blok - 1MXX-CCJ - Cudzie jazyky - výberové
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)
   P. Vilášek (C)
1/Z    2C     H   2    
 1-MXX-161/00 Ruský jazyk (1)
   E. Klátiková (C)
1/Z    2C     H   2    
 1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)
   P. Vilášek (C)
1/Z    2C     H   2    
 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)
   L. Erdélyi (C), E. Klátiková (C), A. Zemanová (C), J. Kočvarová (C), J. Jedináková (C), E. Vartíková (C), A. Maďarová (C)
1/Z    2C     H   2    
 1-MXX-142/00 Francúzsky jazyk (2)
   P. Vilášek (C)
1/L    2C     H   2    
 1-MXX-152/00 Nemecký jazyk (2)
   P. Vilášek (C)
1/L    2C     H   2    
 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)
   L. Erdélyi (C), E. Klátiková (C), A. Zemanová (C), J. Kočvarová (C), J. Jedináková (C), E. Vartíková (C), A. Maďarová (C)
1/L    2C     H   2    
 1-MXX-162/00 Ruský jazyk (2)
   E. Klátiková (C)
   Limit: 40 študentov
1/L    2C     H   2    
 1-MXX-241/00 Francúzsky jazyk (3)
   P. Vilášek (C)
2/Z    2C     H   2    
 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)
   L. Erdélyi (C), E. Klátiková (C), A. Zemanová (C), J. Kočvarová (C), J. Jedináková (C), E. Vartíková (C), A. Maďarová (C)
2/Z    2C     H   2    
 1-MXX-261/00 Ruský jazyk (3)
   E. Klátiková (C)
2/Z    2C     H   2    
 1-MXX-251/00 Nemecký jazyk (3)
   P. Vilášek (C)
2/Z    2C     H   2    
 1-MXX-242/00 Francúzsky jazyk (4)
   P. Vilášek (C)
2/L    2C     H   2    
 1-MXX-252/00 Nemecký jazyk (4)
   P. Vilášek (C)
2/L    2C     H   2    
 1-MXX-262/00 Ruský jazyk (4)
   E. Klátiková (C)
2/L    2C     H   2    
 1-MXX-233/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (1)
   E. Klátiková (C)
   Prerekvizity: 1-MXX-232/10
   Limit: 25 študentov
2, 3/Z    2C     H   2    
 1-MXX-234/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)
   E. Klátiková (C)
   Prerekvizity: 1-MXX-232/10
   Limit: 25 študentov
2, 3/L    2C     H   2    


Blok - 1MXX-CHU - Humanitné predmety - výberové
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-MXX-425/00 Filozofické koncepcie významu (1)
   D. Kamhal (P)
1/Z    1P + 1S     H   2   !  
 1-MXX-403/00 Úvod do Piagetovej psychológie (1)
   J. Rybár (P)
1/Z    2P     H   2   !  
 1-AIN-407/15 Kognitívne vedy: mozog a myseľ
   J. Rybár (P)
1/Z    2K     H   3    
 1-MXX-423/00 Filozofia L. Wittgensteina (1)
   D. Kamhal (P)
1/Z    1P + 1S     H   2    
 1-MXX-421/00 Problémy analytickej filozofie (1)
   D. Kamhal (P)
1/Z    1P + 1S     H   2    
 1-MXX-491/15 Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutých
   J. Rybár (P), E. Mendelová (P)
1/Z    2K     H   3    
 1-MXX-427/00 Úvod do filozofie jazyka
   D. Kamhal (P)
1/Z    1P + 1S     H   2    
 1-MXX-422/00 Problémy analytickej filozofie (2)
   D. Kamhal (P)
1/L    1P + 1S     H   2    
 1-MXX-426/00 Filozofické koncepcie významu (2)
   D. Kamhal (P)
1/L    1P + 1S     H   2   !  
 1-MXX-424/00 Filozofia L. Wittgensteina (2)
   D. Kamhal (P)
1/L    1P + 1S     H   2    
 1-MXX-404/00 Úvod do Piagetovej psychológie (2)
   J. Rybár (P)
1/L    2P     H   2   !  
 1-MXX-428/00 Teória rečových aktov
   D. Kamhal (P)
1/L    1P + 1S     H   2    
 1-AIN-406/15 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia
   J. Rybár (P)
2/L    2K     H   3    
 1-AIN-408/15 Kognitívne laboratórium
   J. Rybár (P)
3/Z    2K     H   2    


Blok - 1MXX-C - Celofakultné predmety
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-MXX-501/15 Štatistika pre neštatistikov
   FMFI.KAMŠ
  2K     H   2    


Blok - 1BIN-CMI - Výberové predmety - matematika a informatika
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky
   M. Nagy (P)
1/Z    1P + 1C     H   3    
 1-INF-615/10 Matematická propedeutika (1)
   T. Kulich (C)
1/Z    2C     H   2    
 1-INF-616/14 Matematická propedeutika (2)
   J. Mazák (P)
1/L    2C     H   2    
 1-INF-156/10 Algebra (2)
   M. Sleziak (P)
   Prerekvizity: 1-INF-115/00
2/L    2P + 1C     H   4    
 1-INF-171/15 Operačné systémy
   R. Ostertág (P)
2/L    3P + 1C     H   6    
 1-INF-516/15 Princípy tvorby softvéru
   T. Kulich (P)
2/L    4K     H   6    
 1-INF-130/00 Princípy počítačov
   D. Olejár (P), R. Ostertág (C)
3/Z    4P     H   5    
 2-INF-176/15 UNIX pre administrátorov
   J. Janáček (P)
3/Z    2P + 2C     H   6    
 1-INF-167/15 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť
   P. Ďuriš (P)
3/Z    3P + 1C     H   6    


Blok - 1BIN-CBG - Výberové predmety - biológia a genetika
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-BIN-111/15 Seminár z organickej chémie
   A. Boháč (C), P. Koiš (C)
1/Z    2S     H   2    
 1-BIN-112/15 Základné chemické výpočty a názvoslovie
   J. Chrappová (C)
1/Z    2S     H   2    
 1-BIN-113/15 Všeobecná biológia
   Ľ. Tomáška (P)
1/L    2P     H   3    
 1-BIN-211/15 Evolučná biológia (2)
   V. Kováč (P), M. Okuliarová (P), J. Radvánszky (P), V. Demko (P)
2/L    2P     H   3    
 1-BIN-212/15 Laboratórne výpočty
   E. Gálová (P), A. Ševčovičová (P)
2/L    1S     H   2    
 1-BIN-210/15 Matematika pre biológov
   M. Fila (P), R. Kollár (P), R. Kollár (C)
2/L    2P + 2S     H   5    
 1-BIN-311/15 Bioinformatika
   L. Klučár (P)
3/Z    2P + 2C     H   5    
 1-BIN-312/15 Genetika (2): Modelové organizmy
   J. Krajčovič (P), I. Barák (P), E. Gálová (P), J. Gregáň (P), A. Horváth (P), M. Slaninová (P), M. Švec (P), V. Džugasová (C), M. Matúšková (C), L. Mentelová (C), M. Neboháčová (C)
3/Z    2P + 2C     H   5    
 1-BIN-313/15 Genetika (3): Cytogenetika
   A. Ševčovičová (P), M. Slaninová (P), E. Gálová (P), K. Gaplovská (C)
   Prerekvizity: 1-BIN-312/15
3/L    2P + 2C     H   5    
 1-BIN-314/15 Metódy molekulárnej a bunkovej biológie
   J. Nosek (P), P. Polčic (P), M. Neboháčová (C), K. Procházková (C)
3/L    2P + 2S     H   5    

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - 1BIN-SA - Predmety štátnej skúšky
Skratka
predmetu
Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity
 1-BIN-990/15 Obhajoba bakalárskej práce
        OB   12    
 1-BIN-950/15 Bioinformatika
        SS   4    

 


Typ výučby: P - prednášajúci, C - cvičiaci, V - vedúci seminára, L - laborant, S - skúšajúci, H - hodnotiaci
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, C - cvičenie, S - seminár, K - kurz, L - laboratórne cvičenie, T - práce v teréne, D - samostatná práca, X - prax, E - exkurzia, M - praktikum, Su - sústredenie, Z - stáž, CP - cvičenie + prednáška, CS - cvičenie + seminár, PS - prednáška + seminár, IK - individálne konzultácie, I - iná
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje ostatný krát