Sústredenie pre prvákov 2018
18.-21.9.2018

Pozývame Vás na prípravné sústredenie pre nových študentov našej fakulty v priestoroch fakulty. Cieľom sústredenia je uľahčiť Vám prechod zo strednej na vysokú školu. Účasť na sústredení je bezplatná a odporúčaná všetkým študentom prvého roku štúdia.

V prípade, že ste sa sústredenia nemohli zúčastniť, odporúčame Vám zúčastniť sa náhradného uvítania študentov, ktoré sa bude konať v pondelok 24.9.2018 o 14:00 v posluchárni A.

Čo musím urobiť? (Pozor! Termín do 7.9.2018)

 1. Súčasťou sústredenia sú opakovacie cvičenia z matematiky. Vyplň následujúce krátke testy z matematiky, ktoré ti odporučia, ktorých blokov cvičení z matematiky sa máš účastniť. (Vyplnenie jedného testu trvá cca 15 minút.)
   
  Matematika I
  Úpravy výrazov
  Matematika II
  Funkcie a grafy
  Matematika III
  Vektory

   
 2. Fyzici počas zápisu píšu test z fyziky. Odporúčanie, ktorých opakovacích cvičení z fyziky sa máš zúčastniť, dostaneš e-mailom.
 3. Ak si nikdy v živote neprogramoval, môžeš sa v rámci sústredenia zúčastniť krátkeho kurzu programovania pre úplných začiatočníkov. (Ak si dostal odporúčanie zúčastniť sa opakovacích cvičení z matematiky alebo fyziky, choď radšej na tie).
 4. Okrem uvedených cvičení sa na sústredení budú konať zaujímavé prednášky a návštevy laboratórií. Poobedia sú vyplnené spoločným programom, je obzvlášť dôležité, aby si sa zúčastnil inštruktáží v stredu poobede.
 5. Najneskôr do 7.9.2018 vyplň registračný formulár, kde nám dáš vedieť, ktorých aktivít sa zúčastníš. Registračný formulár vypĺňaš aj v prípade, že sa sústredenia nemôžeš zúčastniť.
   
  Formulár Program

Utorok, 18.9.2018

 • 8:00-9:00 Príchod, registrácia, informácie (vchod pavilón matematiky)
 • 9:00-10:30 Stretnutia s garantami a študentami po študijných programoch
  • učiteľské kombinácie I-32
  • fyzika M-VIII
  • obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika M-XI
  • matematika F1-108
  • ekonomická a finančná matematika F1-109
  • manažérska matematika M-VI
  • poistná matematika M-VII
  • informatika C
  • bioinformatika M-IX
  • aplikovaná informatika A
  • biomedicínska fyzika má stretnutie s garantom počas zápisov
 • 11:00-11:40 Odborné prednášky
  Gábor Szűcs: Desať dobrých dôvodov, prečo je štatistika dôležitá | (miestnosť C) | abstrakt
  Ladislav Moravský: Plazma - štvrté skupenstvo hmoty | (miestnosť B) | abstrakt
  Zuzana Černeková: Počítačové videnie všade okolo nás | (miestnosť A) | abstrakt
 • 11:45-12:30 Odborné prednášky
  Andrej Ferko: Kde je geometria, tam je hmota | (miestnosť C) | abstrakt
  Pavol Bartoš: Štruktúra sveta z hľadiska súčasnej časticovej fyziky | (miestnosť B) | abstrakt
  Martin Homola: Ako informatika mení pohľad na dáta a ako dáta menia pohľad na informatiku | (miestnosť A) | abstrakt
 • Obedňajšia prestávka
 • 14:00-18:00 Šifrovačka (zraz poslucháreň A)
 • 16:00 Odborná prednáška nositeľa Nobelovej ceny za fyziku (paralelný program)
  Hiroshi Amano, Nagoya University: Lighting the Earth with LEDs | (miestnosť Rektorská sieň UK, Šafárikovo nám. 6)
 • od 17:30 Grilovačka a stretnutie so súčasnými študentami
  pred pavilónom S – žltá budova v priestore medzi pavilónom matematiky a informatiky

Streda, 19.9.2018

 • 9:00-10:30 Opakovanie a rozširovanie stredoškolského učiva
  Matematika I. - Úpravy výrazov (miestnosť M-I)
  Fyzika I. - Kinematika (miestnosť M-IX)
 • 9:00-10:30 Návštevy laboratórií (paralelný program, stretnutie vo vestibule pavilónu matematiky)
  Martin Madaras: Future Technologies Lab | abstrakt
 • 11:00-11:40 Odborné prednášky
  Martina Bátorová: Plochy na Zemeploche - využitie geometrie v architektúre a dizajne | (miestnosť C) | abstrakt
  Roman Nagy: Čierne diery a ich úloha vo vesmíre | (miestnosť B) | abstrakt
  Richard Ostertág: Bezpečnosť elektronických prístupových systémov | (miestnosť A) | abstrakt
 • 11:45-12:30 Odborné prednášky
  Zbyněk Kubáček: Vešiame obraz s Regiomontanom | (miestnosť C) | abstrakt
  Klára Velmovská: Experiment – súčasť vyučovania fyziky | (miestnosť B) | abstrakt
  Ján Mazák: Ako matematická logika umožnila navrhovať moderné procesory | (miestnosť A) | abstrakt
 • Obedňajšia prestávka
 • Informácie o štúdiu a študentských aktivitách (poslucháreň A); časy sú orientačné:
  14:00 Privítanie študentov na fakulte (Jozef Masarik - dekan)
  14:25 Informačné technológie na FMFI UK
  14:50 Knižničné služby
  15:15 Úvodné slovo ku štúdiu (Kristína Rostás - prodekanka pre pregraduálne štúdium)
  16:00 Informácie o IT-CROWD
  16:20 Informácie o študentských aktivitách
 • 17:30 Kam v Bratislave? (zraz vo vestibule pavilónu matematiky)
  prehliadka mesta a posedenie po skupinách so súčasnými študentami

Štvrtok, 20.9.2018

 • 9:00-10:30 Opakovanie a rozširovanie stredoškolského učiva
  Matematika II. - Funkcie a grafy (miestnosť M-I)
  Programovanie I. (miestnosť I-H6)
 • 9:00-10:30 Návštevy laboratórií (paralelný program, stretnutie vo vestibule pavilónu matematiky)
  Miroslav Ješkovský: Centrum nukleárnych a urýchľovačových technológií (CENTA) | abstrakt
 • 11:00-12:30 Opakovanie a rozširovanie stredoškolského učiva
  Fyzika II. - Dynamika (miestnosť M-IX)
  Programovanie II. (miestnosť I-H6)
 • 11:00-12:30 Návštevy laboratórií (paralelný program, stretnutie vo vestibule pavilónu matematiky)
  Jaroslav Staníček, Monika Müllerová: Laboratórium merania rádioaktivity v životnom prostredí + Radónové laboratórium | abstrakt
 • Obedňajšia prestávka
 • 13:15-13:55 Odborná prednáška (poslucháreň A)
  Fedor Šimkovic, Martin Homola: Občianska veda a projekt CREDO: Alebo ako sa môžeš zapojiť do výskumu kozmického žiarenia. | abstrakt
 • 14:00 Šport na FMFI UK (poslucháreň A)
  predstavenie možností športových aktivít na FMFI UK, potom na výber lodenica, lezecká stena, disc golf, kolektívne športy
 • od 16:00 Exkurzia do observatória AGO Modra (pre záujemcov, obmedzená kapacita)
  zraz 15:45 na matematickej vrátnici
  prehliadka prístrojov a pozorovanie nočnej oblohy, návrat do Bratislavy neskoro večer

Piatok, 21.9.2018

 • 9:00-10:30 Opakovanie a rozširovanie stredoškolského učiva
  Matematika III. - Analytická geometria (miestnosť M-I)
  Programovanie III. (miestnosť I-H6)
 • 9:00-10:30 Návštevy laboratórií (paralelný program, stretnutie vo vestibule pavilónu matematiky)
  Veronika Medvecká: Laboratóriá základného a aplikovaného výskumu na Oddelení fyziky plazmy | abstrakt
 • 11:00-12:30 Opakovanie a rozširovanie stredoškolského učiva
  Fyzika III. - Energia, práca, výkon (miestnosť M-IX)
  Programovanie IV. (miestnosť I-H6)
 • 11:00-12:30 Návštevy laboratórií (paralelný program, stretnutie vo vestibule pavilónu matematiky)
  Tomáš Roch: Centrum fyziky komplexných systémov | abstrakt

Pondelok, 24.9.2018

 • Informácie o štúdiu a študentských aktivitách (poslucháreň A)
  14:00 Úvodné slovo ku štúdiu (Kristína Rostás - prodekanka pre pregraduálne štúdium)
  14:45 Informačné technológie na FMFI UK
  15:10 Knižničné služby
  15:30 Informácie o študentských aktivitách

Kontakt