Sústredenie pre prvákov 2019
17.-20.9.2019

Pozývame Vás na prípravné sústredenie pre nových študentov našej fakulty v priestoroch fakulty. Cieľom sústredenia je uľahčiť Vám prechod zo strednej na vysokú školu. Účasť na sústredení je bezplatná a odporúčaná všetkým študentom prvého roku štúdia.

Registrácia

V prípade, že ste sa sústredenia nemohli zúčastniť, odporúčame Vám zúčastniť sa náhradného uvítania študentov, ktoré sa bude konať v pondelok 23.9.2019 o 14:00 v posluchárni A.

Čo musím urobiť? (Pozor! Termín do 6.9.2019)

 1. Súčasťou sústredenia sú opakovacie cvičenia z matematiky. Vyplň následujúce krátke testy z matematiky, ktoré ti odporučia, ktorých blokov cvičení z matematiky sa máš účastniť. (Vyplnenie jedného testu trvá cca 15 minút.)
   
  Matematika I
  Úpravy výrazov
  Matematika II
  Funkcie a grafy
  Matematika III
  Vektory

   
 2. Fyzici počas cvičenia Fyzika I. píšu test z fyziky, na základe ktorého zistia, ktorých opakovacích cvičení z fyziky sa majú zúčastniť. V registračnom formulári sa na cvičenia prihlasujte na základe vášho vlastného odhadu.
 3. Cvičenia z programovania (Programovanie I.-IV.) budú zamerané na opakovanie základných programovacích konceptov (vypisovanie, načítavanie, práca s premennými, podmienky a cykly) zo strednej školy v progamovacích jazykoch, ktoré budete používať počas výuky -- C++ pre informatikov a sčasti matematikov (matematici používajú veľmi podobný C#), Python pre aplikovaných informatikov. Odporúčame sa ho preto zúčastniť, pokiaľ si nie ste v daných témach istý a chcete si ich ešte pred začiatkom semestra ozrejmiť. (Ak si dostal odporúčanie zúčastniť sa opakovacích cvičení z matematiky alebo fyziky, choď radšej na tie). Všetky tieto témy sa však budú podrobne preberať aj na úvodných hodinách programovania, tieto cvičenia vám majú teda hlavne uľahčiť začiatok semestra. Pre plynulý priebeh cvičení, nezapisujte si Programovanie II., ak ste neboli na Programovanie I. a nezapisujte si Programovanie IV., ak ste neboli na Programovanie III. (ísť na III. a IV., poprípade len na I. je však v poriadku).
 4. Okrem uvedených cvičení sa na sústredení budú konať zaujímavé prednášky a návštevy laboratórií. Poobedia sú vyplnené spoločným programom, je obzvlášť dôležité, aby si sa zúčastnil inštruktáží v stredu poobede.
 5. Najneskôr do 6.9.2019 vyplň registračný formulár, kde nám dáš vedieť, ktorých aktivít sa zúčastníš. Registračný formulár vypĺňaš aj v prípade, že sa sústredenia nemôžeš zúčastniť.
   
  Formulár Program

Utorok, 17.9.2019

 • 8:00-9:00 Príchod, registrácia, informácie (vchod pavilón matematiky)
 • 9:00-10:30 Stretnutia s garantami a študentami po študijných programoch
  • učiteľské kombinácie I-32
  • fyzika M-VIII
  • obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika M-XI
  • technická fyzika M-XII
  • matematika F1-108
  • ekonomická a finančná matematika F1-109
  • manažérska matematika M-VI
  • poistná matematika M-VII
  • informatika C
  • bioinformatika M-IX
  • aplikovaná informatika A
  • biomedicínska fyzika má stretnutie s garantom počas zápisov
 • 11:00-11:40 Odborné prednášky
  Andrej Ferko: Kde je geometria, tam je hmota | (miestnosť C) | abstrakt
  Ladislav Moravský: Plazma a jej využitie v detekcii prchavých látok | (miestnosť B) | abstrakt
  Rastislav Kráľovič: Cesta za horizont, alebo ako vieme, že sa niečo nedá | (miestnosť A) | abstrakt
 • 11:45-12:30 Odborné prednášky
  Zbyněk Kubáček: Ako čítať učebnicu matematiky | (miestnosť C) | abstrakt
  Peter Markoš: Metamateriály | (miestnosť B) | abstrakt
  Milan Ftáčnik: Dokážu neurónové siete vidieť lepšie ako človek? | (miestnosť A) | abstrakt
 • Obedňajšia prestávka
 • 14:00-18:00 Šifrovačka (zraz poslucháreň A)
 • od 17:30 Grilovačka a stretnutie so súčasnými študentami
  (zraz Relax - vchod z vestibulu pavilónu M)

Streda, 18.9.2019

 • 9:00-10:30 Opakovanie a rozširovanie stredoškolského učiva
  Matematika I. - Úpravy výrazov (miestnosť M-I)
  Fyzika I. - Test (miestnosť B)
 • 11:00-11:40 Odborné prednášky
  Gábor Szűcs: Ako štatistika mení dáta na informácie? | (miestnosť C) | abstrakt
  Klára Velmovská: Experiment – súčasť vyučovania fyziky | (miestnosť B) | abstrakt
  Richard Ostertág: Bezpečnosť elektronických prístupových systémov | (miestnosť A) | abstrakt
 • 11:45-12:30 Odborné prednášky
  Pavel Chalmovianský: Symetrie v obrázkoch a kreslenie | (miestnosť C) | abstrakt
  Roman Nagy: Čierne diery a ich úloha vo vesmíre | (miestnosť B) | abstrakt
  Tomáš Vinař: Aké ťažké je osekvenovať genóm a akú úlohu v tom hrajú informatici | (miestnosť A) | abstrakt
 • Obedňajšia prestávka
 • Informácie o štúdiu a študentských aktivitách (poslucháreň A); časy sú orientačné:
  14:00 Privítanie študentov na fakulte (Daniel Ševčovič - dekan)
  14:25 Informačné technológie na FMFI UK
  14:50 Knižničné služby
  15:15 Úvodné slovo ku štúdiu (Kristína Rostás - prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium)
  16:00 Informácie o študentských aktivitách
 • 17:00 Kam v Bratislave? (zraz vo vestibule pavilónu matematiky)
  prehliadka mesta a posedenie po skupinách so súčasnými študentami

Štvrtok, 19.9.2019

 • 9:00-10:30 Opakovanie a rozširovanie stredoškolského učiva
  Matematika II. - Funkcie a grafy (miestnosť M-I)
  Programovanie I. (miestnosť I-H6)
 • 9:00-10:30 Návštevy laboratórií (paralelný program, stretnutie vo vestibule pavilónu matematiky)
  Veronika Medvecká: Laboratóriá základného a aplikovaného výskumu na Oddelení fyziky plazmy | abstrakt
 • 11:00-12:30 Opakovanie a rozširovanie stredoškolského učiva
  Fyzika II. - Kinematika a dynamika (poslucháreň B)
  Programovanie II. (miestnosť I-H6)
 • 11:00-12:30 Návštevy laboratórií (paralelný program, stretnutie vo vestibule pavilónu matematiky)
  Miroslav Ješkovský: Centrum nukleárnych a urýchľovačových technológií (CENTA) | abstrakt
 • Obedňajšia prestávka
 • 14:00 Šport na FMFI UK (poslucháreň A)
  predstavenie možností športových aktivít na FMFI UK, potom na výber lodenica, lezecká stena, disc golf, kolektívne športy
 • od 16:00 Exkurzia do observatória AGO Modra (pre záujemcov, obmedzená kapacita)
  zraz 15:45 na matematickej vrátnici
  prehliadka prístrojov a pozorovanie nočnej oblohy, návrat do Bratislavy neskoro večer

Piatok, 20.9.2019

 • 9:00-10:30 Opakovanie a rozširovanie stredoškolského učiva
  Matematika III. - Analytická geometria (miestnosť M-I)
  Programovanie III. (miestnosť I-H6)
 • 9:00-10:30 Návštevy laboratórií (paralelný program, stretnutie vo vestibule pavilónu matematiky)
  Tomáš Roch: Centrum fyziky komplexných systémov | abstrakt
 • 11:00-12:30 Opakovanie a rozširovanie stredoškolského učiva
  Fyzika III. - Energia, práca, výkon (poslucháreň B)
  Programovanie IV. (miestnosť I-H6)
 • 11:00-12:30 Návštevy laboratórií (paralelný program, stretnutie vo vestibule pavilónu matematiky)
  Martin Madaras, Pavel Petrovič: Future Technologies Lab | abstrakt
  Miroslav Pikna, Monika Müllerová: Laboratórium vývoja detektorov. + Radónové laboratórium | abstrakt

Pondelok, 23.9.2019

 • Informácie o štúdiu a študentských aktivitách (poslucháreň A)
  14:00 Úvodné slovo ku štúdiu (Kristína Rostás - prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium)
  14:45 Informačné technológie na FMFI UK
  15:10 Knižničné služby
  15:30 Informácie o študentských aktivitách

Kontakt