1-INF-911/1-BIN-921 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920/1-BIN-922 Bakalársky seminár (2) 2018/19

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Za 3 bonusové body prosím zapíšte do utorka 16.10. vášho školiteľa a predbežnú tému do Moodlu


Školitelia a témy

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Školitelia a okruhy ich tém z Katedry informatiky

Zoznam všetkých členov katedry a ich kontaktné údaje

 • doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. bioinformatika, algoritmy a pravdepodobnostné modely na spracovanie DNA sekvencií (nie je potrebné mať vopred hlbšie znalosti biológie)
 • prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc. zložitosť
 • RNDr. Michal Forišek, PhD. efektívne algoritmy, algoritmy pre ťažké problémy, online algoritmy a poradná zložitosť, formálne jazyky a automaty, výpočtová zložitosť a algoritmické riešenie hier a logických úloh. Detaily k aktuálnym témam na osobnej stránke
 • RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. operačné systémy, informačná bezpečnosť, siete, systémové programovanie
 • Mgr. Peter Kostolányi, PhD. formálne jazyky a teória automatov, modely výpočtov a zložitosť, matematické základy informatiky (požiadavky na študenta: matematická gramotnosť, znalosť angličtiny postačujúca na štúdium odbornej literatúry)
 • prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD. algoritmy
 • doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD. teória grafov, štatistické modely predpovedí v meteorológii/energetike. Detaily k aktuálnym témam na osobnej stránke
 • doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD. teória grafov (rôzne druhy farbení a toky grafoch -- témy môžu byt teoretické alebo aj praktické, t.j. návrh a implementácia algoritmov)
 • RNDr. Ján Mazák, PhD. teória grafov
 • doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. informačná bezpečnosť
 • RNDr. Richard Ostertág, PhD. bezpečnosť zariadení, informačná bezpečnosť, programovacie jazyky, kompilátory, aplikácie pre web a mobilné zariadenia, operačné systémy, Arduino.
 • doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. výpočtové modely (abstraktné - klasické, biologicky motivované, so superturingovskou silou, s dodatočnou informáciou), zložitosť algoritmov, so zameraním na riešenie ťažkých problémov, zložitosť na abstraktných výpočtových modeloch, formálne jazyky, paralelizmus (prečo sa niektoré problémy dajú efektívne paralelizovať a iné nie), formálna verifikácia (metódy a existujúce nástroje), ACL2 (LISP-like jazyk s podporou dokazovania správnosti), dolné odhady/metódy dolných odhadov
 • doc. Mgr. Tomáš Plachetka, Dr. paralelné a distribuované výpočty, databázy, grafika
 • prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD. formálne jazyky
 • doc. RNDr. Martin Stanek, PhD. kryptológia
 • prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD. rozličné témy z teórie grafov podľa výberu záujemcu (kubické grafy, snarky a ich vlastnosti, realizácia grafov na plochách, hamiltonovské kružnice, atď; práca môže zahŕňať aj výpočty alebo experimentovanie na počítači)
 • doc. RNDr. Eduard Toman, CSc. náhodné grafy

Bývalí členovia katedry

 • Mgr. Jaroslav Budiš aplikácie zamerané na biologické a medínske dáta
 • Mgr. Michal Ferko, PhD. grafika, počítačové hry [1]
 • RNDr. Jana Katreniaková, PhD. vizualizácia dát a algoritmov
 • Mgr. Jakub Kováč, PhD. vizualizácia algoritmov
 • RNDr. Tomáš Kulich, PhD. programovacie jazyky, implementačné témy (kontakt tomas.kulich zavinac gmail.com)
 • RNDr. Michal Rjaško, PhD. distribuované systémy, kryptológia

Školitelia z iných katedier

V posledných rokoch naši študenti vypracovávali bakalárske práce aj pod vedením kolegov z nasledujúcich katedier.

Katedra aplikovanej informatiky

 • zoznam členov katedry a kontaktné údaje
 • zoznam tém pre 2018/19
 • v oblasti počítačovej grafiky v minulosti našich študentov školili napr. RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD., Mgr. Paula Budzáková, RNDr. Zuzana Černeková, PhD., prof. RNDr. Roman Ďurikovič, Mgr. Andrej Mihálik, PhD.
 • v oblasti umelej inteligencie a kognitívnej vedy v minulosti našich študentov školili napr. prof. Ing. Igor Farkaš, PhD., RNDr. Kristína Malinovská, PhD., RNDr. Marek Nagy, PhD., RNDr. Jozef Šiška, PhD.
 • v oblasti bioinformatiky Mgr. Tomáš Vinař, PhD., Mgr. Vladimír Boža, PhD. (zoznam tém)
 • v oblasti programovacích jazykov, mobilných aplikácií a meteorológie RNDr. Peter Borovanský, PhD.

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky

 • zoznam členov katedry a kontaktné údaje
 • v oblasti počítačovej grafiky v minulosti našich študentov školili napr. doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
 • v oblasti teórie grafov a diskrétnej matematiky v minulosti našich študentov školili napr. doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD., RNDr. Martin Sleziak, PhD.

Môžete skúsiť aj iné katedry, či už informatické (Katedra základov a didaktiky informatiky), matematické alebo fyzikálne.