1-INF-911/1-BIN-921 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920/1-BIN-922 Bakalársky seminár (2) 2019/20

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
Zimný semester: DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Letný semester: DÚ3 · Prezentácia 2 · Kontrolné stretnutie · Prezentácia 3
Nezabudnite pdf prezentácie odovzdať aspoň hodinu pred začiatkom seminára.
Pokyny pre odovzdanie prác (zmena na základe novej smernice rektora)


Oznamy, 19.2.2020

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Osnova

Čo nás čaká v najbližšom čase

 • Tento týždeň úvod k predmetu, pokyny k odovzdávaniu prác
 • Budúci týždeň cvičenie k písaniu prác
  • Vytvorte dvojice a doneste so v dvojici notebook s WiFi a nabitou baterkou, budete editovať dokument na Google Docs
 • Ďalšie štyri týždne prezentácie
  • Koncom týždňa zverejníme rozpis, začneme tými, ktorí mali v minulom semestri prezentáciu medzi poslednými a tými, ktorí robili seminár (1) pred rokom
 • Odovzdávanie DÚ3 do pondelka 2.3. 22:00

Komentáre k DÚ2

 • Skôr než začnete písať, dobre si rozmyslite osnovu a nadväznosti jednotlivých častí
 • Textom chcete presvedčiť o svojej odbornosti, vedomostiach, skúsenostiach s prácou s literatúrou. Všeobecné popisy alebo dlhé zoznamy základných definícií vám v tom nepomôžu, snažte sa ich teda minimalizovať (definície uveďte len tie, ktoré v práci naozaj využijete)
 • Pozor na opisovanie resp. priamočiare prekladanie z existujúcich zdrojov - píšte text vlastnými slovami ale nezabudnite citovať použité zdroje
 • Prebraté obrázky by mali mať uvedený zdroj
 • Pozor na neformálne vyjadrovanie
 • Pozor na gramatiku (nechajte si dosť času na kontrolu textu)
  • Použite aj automatickú kontrolu pravopisu, tá ale neobjaví všetky chyby
  • Častá chyba v dĺžňoch implementácii vs. implementácií (prvé je v jednotnom čísle, druhé v množnom)
 • V slovenskom texte používajte kde sa dá existujúce slovenské termíny namiesto anglických
 • V angličtine nepoužívajte skrátené výrazy typu isn't, can't, ale is not, cannot
 • Všetky obrázky a tabuľky by sa mali byť číslované, s popiskom a mali by sa spomínať v texte, takisto treba v texte citovať zdroje v zozname literatúry
 • Primerané množstvo podnadpisov a odsekov: jednovetové odseky pospájajte do jedného, obzvlášť ak ide o krátke vety. Podkapitoly s nadpisom by nemali byť veľmi krátke, aspoň cca pol strany, ale aj niekoľko strán. Takisto počet kapitol v práci nemusí byť veľmi veľký, často stačí Úvod, Záver plus 3-4 ďalšie kapitoly.


Usilovne pracujte na bakalárke, do termínu odovzdania sú necelé tri mesiace!