1-INF-911/1-BIN-921 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920/1-BIN-922 Bakalársky seminár (2) 2017/18

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Nezabudnite pdf prezentácie odovzdať aspoň hodinu pred začiatkom seminára.


Oznamy, 25.10.2017

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Dnes: stav hľadania tém, LaTeX pre diplomovú prácu, domáce úlohy, pokyny k prezentáciám, rozpis prezentácií

Zadania

 • Do 31.10. by ste mali mať v AIS schválené zadanie, viď návod
 • Nezabudnite zaniesť podpísanú kópiu na študijné
 • Ak váš školiteľ nemá prístup do AIS, nech nám pošle detaily témy emailom

Čo nás čaká na seminári

 • Od 15.11. prezentácie
  • Rozpis prezentácií bude na stránke, zvyšných študentov pridáme do rozpisu začiatkom novembra
  • Prezentovať musíte na vám pridelenom termíne. Prípadné zmeny termínu len po dohode s vyučujúcimi.
  • Celkovo treba prísť aspoň na dva semináre s prezentáciami (vrátane toho, kde prezentujete vy)
  • Nenechávajte si túto povinnosť na koniec semestra, nechajte si rezervu pre prípad, že nebudete môcť prísť napr. kvôli chorobe a pod.
 • Termín DÚ1 4.12. 22:00
 • Riadny termín DÚ2 je 26.1.

Pracujte na bakalárke

 • Plnenie úloh z bakalárskeho seminára nie je samo o sebe dostatočný pokrok na bakalárskej práci. Rozmyslite si časový plán a dodržujte ho. Nedostatok času je najčastejšia príčina problémov s bakalárskou prácou.