1-INF-911 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920 Bakalársky seminár (2) 2016/17

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
Zimný semester: DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Letný semester: DÚ3 · Prezentácia 2 · Kontrolné stretnutie · Prezentácia 3
Nezabudnite pdf prezentácie odovzdať aspoň hodinu pred začiatkom seminára resp. kontrolného stretnutia.


Oznamy, 4.5.2017

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Osnova

Nedávne termíny

 • 24.4.2017 Podanie prihlášok na magisterské programy na FMFI
 • 28.4.2017 Podanie prihlášok na štátne skúšky

Študentská vedecká konferencia

 • Gratulujeme Filipovi Mišúnovi za jednu z víťazných prác v kategórii Informatika
 • Ostatní sa s úspešnými bakalárskymi prácami môžete na konferencii zúčastniť budúci rok

Čo vás čaká v najbližšom čase

 • Utorok 16.5. odovzdanie bakalárskych prác elektronicky
 • Streda 17.5. do 15:00 odovzdanie papierovej verzie bakalárskej práce
 • Štvrtok 25.5. (posledný týždeň semestra) povinné organizačné stretnutie tohto predmetu (doneste si termíny skúšok)
 • V skúškovom: nácvik obhajob, 70% známky na tomto predmete
  • Kedy?
 • 16.6. koniec skúškového obdobia
 • 26.-28.6. Štátne skúšky a obhajoby
 • 30.6. Prijímacie skúšky na magisterské štúdium

V predstihu pred odovzdaním

 • Skontrolujte si zadanie, prípadné zmeny riešte čím skôr
 • Získajte podpis na zadanie od školiteľa
  • Ak z vážnych dôvodov neviete získať školiteľov podpis (dlhodobá neprítomnosť v Bratislave), dajte vedieť B.Brejovej do konca budúceho týždňa a prácu odovzdajte bez podpisu školiteľa
 • Skontrolujte si prevod na text na stránke CRZP