1-INF-911/1-BIN-921 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920/1-BIN-922 Bakalársky seminár (2) 2017/18

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
Zimný semester: DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Letný semester: DÚ3 · Prezentácia 2 · Kontrolné stretnutie · Prezentácia 3
Nezabudnite pdf prezentácie odovzdať aspoň hodinu pred začiatkom seminára resp. kontrolného stretnutia.
Rozvrh nácviku obhajob a ďalšie pokyny


Úvod

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Letný semester (plán na letný semester ešte nie nie je definitívny)
Týždeň 20.-26.2. Úvod (všetci)
Letný semester, pravidlá · Návod (podstránky 1.,8.) · Oznamy, 23.2.2017
Týždeň 27.2.-5.3. Cvičenie k písaniu prác (všetci)
Oznamy, 2.3.2017 · Študentské odpovede z cvičenia nájdete v Moodli
Týždeň 6.-12.3. Prezentácia 2 (skupina 1)
Havelka, Šandalová, Zeleňák, Lipovský, Paholík, Zeman
Týždeň 13.-19.3. Prezentácia 2 (skupina 2)
Janitor, Zbín, Matušák, Mišún, Rajník, Ševec, Žákovičová
Týždeň 20.-26.3. Prezentácia 2 (skupina 3)
Chládek, Javorek, Feldsam, Poláchová, Ivan, Pecen, Mečiarová
Týždeň 27.3-2.4. Prezentácia 2 (skupina 4)
Stúpalová, Dej, Hromcová, Mironov, Vašut, Sýkora
Týždeň 3.-9.4. Kontrolné stretnutie (M-217)
9:00 Matušák, Žákovičová; 9:20 Janitor, Rajník; 9:40 Zeleňák, Zeman; 10:00 Havelka, Lipovský, Šandalová
Týždeň 10.-16.4. Veľká noc
Týždeň 17.-23.4. Kontrolné stretnutie (M-217)
9:00 Feldsam, Javorek, Mečiarová, Paholík; 9:20 Ivan, Dej, Hromcová, Sýkora; 9:40 Chládek, Mironov, Stúpalová, Vašut; 10:00 Mišún, Pecen, Poláchová, Zbín
Týždeň 24.-30.4. nebude
Týždeň 1.-7.5. Otázky k odovzdávaniu (všetci)
Oznamy, 4.5.2017
Týždeň 8.-14.5. nebude
Týždeň 15.-21.5. nebude
Týždeň 22.-28.5. Zhrnutie semestra, pokyny k nácviku obhajob, o prezentáciách a obhajobách (všetci)
Oznamy, 25.5.2017 · Návod (podstránka 9.) · Prezentácia 3
Cez skúškové obdobie nácvik obhajobZimný semester
Týždeň 19.-25.9. Úvod k bakalárskej práci a k semináru, témy a školitelia (všetci)
Zimný semester, pravidlá · Návod (podstránky 1.-3.) · Školitelia a témy
Týždeň 26.9.-2.10. Seminár nebude
Týždeň 3.-9.10. Písomná práca, práca s literatúrou (všetci)
Návod (podstránky 4.-5.)
Týždeň 10.-16.10. Nepovinná prednáška a cvičenie k LaTeXu (pre záujemcov, v M217)
Týždeň 17.-23.10. Nájdené témy, LaTeX, úvod k prezentáciám (všetci)
Návod (podstránky 6.-7.) · DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1 · Oznamy, 19.10.2016
Týždeň 24.-30.10. Seminár nebude
Týždeň 31.10.-6.11. Prezentácie (aspoň 3)
Prezentujú Dej, Mečiarová, Paholík, Zeman
Týždeň 7.-13.11. Prezentácie (aspoň 3)
Prezentujú Hromcová, Mironov, Sýkora, Vašut
Týždeň 14.-20.11. Prezentácie (aspoň 3)
Prezentujú Chládek, Lipovský, Šandalová
Týždeň 21.-27.11. Prezentácie (aspoň 3)
Prezentujú Matušák, Mišún, Rajník, Žákovičová
Týždeň 28.11.-4.12. Prezentácie (aspoň 3)
Prezentujú Feldsam, Havelka, Janitor, Pecen, Poláchová, Ševec
Týždeň 5.-11.12. Prezentácie (aspoň 3)
Prezentujú Ivan, Javorek, Stúpalová, Zbín, Zeleňák
Týždeň 13.-18.12. Rezerva

Dôležité materiály

Dôležité termíny

  • 6.3.2017 Termín DÚ3
  • 26.4.2017 Študentská vedecká konferencia
  • 24.4.2017 Podanie prihlášok na magisterské programy na FMFI
  • 28.4.2017 Podanie prihlášok na štátne skúšky
  • 16.5.2017 Odovzdanie bakalárskych prác
  • 26.5.2017 Koniec letného semestra
  • 16.6.2017 Koniec skúškového obdobia
  • 19.6.-30.6.2017 Obhajoby, štátnice
  • 21.8.-31.8.2017 Opravný a náhradný termín štátnych skúšok/obhajob