1-INF-911/1-BIN-921 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920/1-BIN-922 Bakalársky seminár (2) 2018/19

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
Zimný semester: DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Letný semester: DÚ3 · Prezentácia 2 · Kontrolné stretnutie · Prezentácia 3
Nezabudnite pdf prezentácie odovzdať aspoň hodinu pred začiatkom seminára, resp. kontrolného stretnutia.


DÚ3

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie

10% známky, odovzdať do pondelka 4.3. 22:00 prostredníctvom systému Moodle.

Cieľom tejto domácej úlohy je, aby ste si poriadne prečítali naše komentáre k vášmu textu v DÚ2 zo zimného semestra, zamysleli sa nad nimi a začali chyby opravovať vo vašom texte. To vám môže pomôcť zlepšiť sa v písaní a vyhnúť sa v ďalšom texte opakovaniu rovnakých chýb. Tiež sa vám chyby môžu lepšie opravovať, kým máte príslušnú časť textu v čerstvej pamäti.

Odovzdávajte 2 súbory:

  1. súbor typu .pdf s aktuálnou verziou vašej bakalárskej práce
  2. súbor typu .txt alebo .pdf s vašou odpoveďou na naše komentáre

Do vašej odpovedi na komentáre skopírujte naše komentáre, ktoré sme vám dali prostredníctvom systému Moodle k vašej DÚ2. Pre každý komentár uveďte:

  1. či ste navrhovanú zmenu spravili (ak to nie je priamočiare, stručne popíšte ako),
  2. alebo plánujete navrhovanú zmenu spraviť,
  3. alebo s navrhovanou zmenou nesúhlasíte, pričom v tomto prípade uveďte aj dôvod, prečo si myslíte, že váš text je v poriadku

Takisto v odpovedi na komentáre stručne zhrňte ďalšie väčšie úpravy práce relevantné pre splnenie tohto zadania (ktoré časti ste pridali alebo výrazne upravili od verzie odovzdanej v DÚ2)

V odovzdanej verzii vašej práce by ste mali spraviť aspoň niektoré zmeny podľa našich komentárov, alebo iné vylepšenia

  • Ak ste z DÚ2 získali aspoň 45 bodov, stačí ak opravíte drobné chyby, ktoré sme v komentároch uviedli (preklepy, drobné lokálne doplnenia alebo úpravy textu).
  • Ak ste získali menej ako 45 bodov, adresujte aj niektoré komentáre vyžadujúce väčšie úpravy, napr. reorganizácia štruktúry, dopísanie chýbajúcich detailov v texte a podobne, pričom nové alebo výrazne zmenené časti textu by mali mať spolu rozsah aspoň 1 strany.
  • Ak ste získali menej ako 45 bodov, ale z nejakých príčin sa nechcete venovať zlepšovaniu predtým odovzdaného textu, môžete namiesto toho do práce pridať 1 stranu nového textu, v ktorom sa vyhnete typom chýb, ktoré sme vám vytýkali v DÚ2.

Ak ste DÚ2 odovzdávali viackrát, táto úloha sa týka vašej poslednej verzie.