1-INF-911/1-BIN-921 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920/1-BIN-922 Bakalársky seminár (2) 2018/19

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
Zimný semester: DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Letný semester: DÚ3 · Prezentácia 2 · Kontrolné stretnutie · Prezentácia 3
Nezabudnite pdf prezentácie odovzdať aspoň hodinu pred začiatkom seminára, resp. kontrolného stretnutia.


Kontrolné stretnutie

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie

10% známky, pdf odovzdať cez Moodle najneskôr do začiatku termínu vášho stretnutia.

Cieľom kontrolného stretnutia je opäť sledovanie pokroku na vašej práci. Na rozdiel od prezentácie 2 bude kontrolné stretnutie individuálnou diskusiou vyučujúcich s jedným študentom.

  • Pred stretnutím v Moodli odovzdajte pdf súbor s podobnými informáciami ako boli v prezentácii 2, ale samozrejme v aktualizovanej verzii (t.j. základné údaje o práci, splnené ciele, plán, problémy a výzvy).
  • Okrem prezentácie si na stretnutie prineste aj všetky súbory súvisiace s vašou prácou, t.j. samotný text práce, zdrojový kód vášho programu, prípadne iné súbory, ktoré by mohli byť užitočné a nie je príliš technicky náročné ich priniesť.
  • Materiály si prineste na vlastnom notebooku (ak je to pre vás problém, poproste o požičanie notebooku spolužiaka alebo si vopred dohodnite s nami použitie nášho počítača).
  • Samotné stretnutie bude dialógom medzi vyučujúcimi a študentom, v ktorom prejdeme cez vašu prezentáciu a rozdiskutujeme vaše plány a problémy. V prípade potreby sa pritom môžeme pozrieť aj na niektoré zo súborov, ktoré ste si doniesli.
  • Ak je váš program možné jednoducho spustiť, môžete nám jeho funkčnosť predviesť, ale nie je to nutnou súčasťou stretnutia.

V tomto zadaní nebudeme hodnotiť stupeň vášho pokroku, ale skôr to, ako dobre ste si premysleli váš aktuálny stav a budúce plány a ako ste sa na stretnutie pripravili.