1-AIN-105: Efektívne algoritmy a dátové štruktúry
Zima 2023
Info


Info | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Prednášky a cvičenia:
Utorok 15:40-17:10 A prednáška
Štvrtok 10:40-12:10 B prednáška
Štvrtok 14:50-16:20 M-XII cvičenia 3AIN (Marcel Palaj)
Piatok 9:50-11:20 M-VI cvičenia 2AIN1 (Filip Kerák)
Piatok 11:30-13:00 M-IV cvičenia 2AIN3 (Sabina Samporová)
Piatok 11:30-13:00 M-VI cvičenia 2AIN2 (Andrej Baláž) - anglická verzia cvičení

Presúvať medzi termínmi cvičení sa môžete v rámci kapacity, je potrebné poprosiť oboch cvičiacich e-mailom.
 

Vyučujúci:
Pre otázky a pod. používajte kolektívnu adresu
 
Tomáš Vinař (prednášajúci) M-163, 02/60295207
 
 
Andrej Baláž (cvičiaci) M-25, 02/60295196
 
 
Filip Kerák (cvičiaci) M-25, 02/60295196
 
 
Sabina Samporová (cvičiaci) T-2,
 
 
Marcel Palaj (cvičiaci) T-2,
 
 
Oznamy, odovzdávanie úloh:
Komunikácia a odovzdávanie úloh bude prebiehať prostredníctvom platformy Google Classroom, prihláste sa pomocou kódu sgwajmw.
 
Hodnotenie predmetu:

Domáce úlohy (5)30%
Midterm20%
Skúška50%
Bonusové body počas semestra
(napr. bonusové úlohy, aktivita)

Hodnotenie: A: 90+, B: 80+, C: 70+, D: 60+, E: 50+
Na získanie známky A-E je potrebné absolvovať skúšku aspoň na 50%, v opačnom prípade je známka Fx.
 


Maintained by 1-AIN-105 personnel