1-AIN-105: Efektívne algoritmy a dátové štruktúry
Zima 2022
Info


Info | Domáce úlohy | Prednášky a poznámky


Prednášky a cvičenia:
Pondelok 11:30-13:00, C, prednáška
Streda 11:30-13:00, C, prednáška
Štvrtok 14:50-16:20, M-VIII, cvičenia (A. Baláž)
Štvrtok 16:30-18:00, M-III, cvičenia (M. Palaj)
Štvrtok 16:30-18:00, M-IV, cvičenia (S. Samporová)
 
Vyučujúci:
Tomáš Vinař (prednášajúci) M-163, 02/60295207
 
 
Andrej Baláž (cvičiaci) M-25, 02/60295196
 
 
Sabina Samporová (cvičiaci) T-2,
 
 
Marcel Palaj (cvičiaci) T-2,
 
 
Oznamy, odovzdávanie úloh:
Komunikácia a odovzdávanie úloh bude prebiehať prostredníctvom platformy Google Classroom, prihláste sa pomocou kódu 5jhwelu.
 
Hodnotenie predmetu:

Domáce úlohy (5)30%
Midterm20%
Skúška50%
Bonusové body počas semestra
(napr. bonusové úlohy, aktivita)

Hodnotenie: A: 90+, B: 80+, C: 70+, D: 60+, E: 50+
Na získanie známky A-E je potrebné absolvovať skúšku aspoň na 50%, v opačnom prípade je známka Fx.
 


Maintained by 1-AIN-105 personnel