1-AIN-105: Efektívne algoritmy a zložitosť
Zima 2021
Domáce úlohy

Kontakt | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


  Zadanie Termín Súbory
Domáca úloha č. 1 08.10.2021 21.10.2021, 23:59 PDF, 202 Kb ]
 
  • Odovzdávanie programátorskej úlohy:linka ]
Domáca úloha č. 2 27.10.2021 10.11.2021, 23:59 PDF, 174 Kb ]
 
  • Odovzdávanie programátorskej úlohy:linka ]
Domáca úloha č. 3 12.11.2021 24.11.2021, 23:59 PDF, 185 Kb ]
 
  • Odovzdávanie programátorskej úlohy:linka ]
Domáca úloha č. 4 26.11.2021 8.12.2021, 22:00 PDF, 185 Kb ]
 
  • Odovzdávanie programátorskej úlohy:linka ]
Domáca úloha č. 5 9.12.2020 4.1.2022 PDF, 196 Kb ]
 
  • Odovzdávanie programátorskej úlohy:linka ]


Maintained by 1-AIN-105 personnel