1-AIN-105: Efektívne algoritmy a zložitosť
Zima 2017
Domáce úlohy

Kontakt | Body | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Predchádzajúce semestre


  Zadanie Termín Súbory
Domáca úloha č. 1 6.10.2017 17.10.2017, 8:10 PDF, 122 Kb ]
 
  Domáca úloha č. 2 19.10.2017 7.11.2017, 8:10 PDF, 108 Kb ]
   
   Domáca úloha č. 3 20.11.2017 5.12.2017, 8:10 PDF, 113 Kb ]
    
    Domáca úloha č. 4 6.12.2017 19.12.2016, 8:10 PDF, 113 Kb ]
     
     Domáca úloha č. 5 6.12.2017 na prvej skuske PDF, 125 Kb ]
      


      Maintained by 1-AIN-105 personnel