2-AIN-105: Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky
Zima 2014
Kontakt

Kontakt | Body | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Prednášky a cvičenia:
Utorok 11:30-13:00 F1 (prednášky)
Štvrtok 15:40-17:10 M-XI (cvičenia 1mAINg1)
Štvrtok 16:30-18:00 M-VI (cvičenia 1mAINg2)
Štvrtok 17:20-18:50 M-XI (cvičenia 1mAINu)

Kapacita každej skupiny cvičení je 25 študentov. V prípade prekročenia kapacity skupiny majú prednosť študenti, ktorí do príslušnej skupiny patria (viď rozpis vyššie).
 

Prednášajúci a cvičiaci:
Jozef Šiška (prednášajúci) I-7, 02/60295444
 
 
Michal Kováč (cvičiaci) M-249, 02/60295837

 
František Ďuriš (cvičiaci) M-101, 02/60295836

 
Michal Anderle (cvičiaci) T2,

 
Ľudovít Malinovský (DU) I-11,

 
Vladimír Boža (programatorské DU) M-25, 02/60295196

 
Oznamy:
2015-2-16Posledný termín na zapisovanie známok
Posledný oficiálny termín na zapisovanie známok je 17.2. o 14:00 (viď Písomky a skúšky). Po tomto termínu sa dá dohodnúť mailom.
 
2015-2-04Konzultácia pred skúškou
V piatok 6.2. o 14:00 budu konzultácie pred poslednou skúškou (miesto sa ešte upresní v M-V).
 
2015-2-02Zapisovanie známok a konzultácia pred skúškou
V sekcii Písomky a skúšky pribudly prvé termíný na zapisovanie známok, ďalšie pribudnú postupne podľa potreby. Prvý termín (3.2. 13:15) je možné tiež využiť ako konzultácie pred skúškou.
 
2015-1-14Konzultácia pred skúškou
Konzultácie vo štvrtok 15.1. budú o 11:00 v miestnosti M-X.
 
2015-1-12Konzultácia pred skúškou
V utorok 13.1. budú o 10:00 v M-II konzultácie pred skúškou. Ďalšie budú aj vo štvrok, o presnom termíne môžete hlasovať v doodle do stredy 18:00.
 
2015-1-12Body z domácich úloh
V sekcii body si už môžete pozrieť body zo všetkých domácich úloh.
 
2014-12-09Prdĺžený termén na domácu úlohu č. 4
Pre početné židaosti o predĺženie termínu je DU4 možné odovzdávať elektronicky až do 22.12.2014 23:59. Podrobné informáice v aktualizovanom zadaní.
 
2014-12-09Domáca úloha č. 4
Zadanie štvrtej domácej úlohy je na stránke v sekcii domácich úloh.
 
2014-12-02Chyba v zadaní DÚ č. 3
V príklade vstupu v programátorskej DÚ3 sa vyskytla chyba: v prvom riadku mali byť dve čísla "5 5" (a nie iba jedno). PDF zadanie aj zadanie v systéme eval sú opravené.
 
2014-11-30Domáca úloha č. 3
Zadanie tretej domácej úlohy je na stránke v sekcii domácich úloh.
 
2014-11-13Body z DU
V sekcii Body si môžete pozrieť body z 1. DU (zatiaľ bez programátorskej úlohy).
 
2014-11-12Domáca úloha č. 2
Zadanie domácej úlohy je na stránke v sekcii domácich úloh.
 
2014-11-11Midterm
Na stránke pribudli informácie o midterme (utorok 18.11.2013 11:30-13:00).
 
2014-10-20Chyba v zadaní DÚ č. 1
V zadaní DÚ č. 1 sa vyskytla chyba v druhej úlohe: v poslednom príkaze while má byť i namiesto j, t.j. celý príkaz má znieť:
while(i < n && a[i] == -1)
V sekcii domácich úloh je už opravené zadanie.
 
2014-10-16Domáca úloha č. 1
Zadanie domácej úlohy je na stránke v sekcii domácich úloh.
 


Maintained by 2-AIN-105 personnel