1-AIN-105: Efektívne algoritmy a zložitosť
Zima 2018
Kontakt

Kontakt | Body | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Prednášky a cvičenia:
Pondelok 11:30-13:00 M-VIII (prednáška)
Utorok 8:10-9:40 M-X (cvičenie)
 
Prednášajúci a cvičiaci:
Tomáš Vinař (prednášajúci) M-163, 02/60295207
 
 
Eduard Batmendijn "Baklažán" (cvičiaci) T-2,
 
 
Oznamy a diskusie:
Tento semester budeme používať na diskusie a oznamy facebookovú skupinu. Cieľom je, aby ste získali čo najrýchlejšie odpovede na svoje otázky nielen od prednášajúceho a cvičiaceho, ale prípadne aj od svojich spolužiakov. Dodržiavajte prosím nasledujúce pravidlá:
  • Všetky otázky, ktoré položíte, sú verejne zobrazované. Otázky ohľadom konkrétnych riešení domácich úloh sem nepatria! V žiadnom prípade nezverejňujte svoje čiastkové riešenia.
  • Oznamy budeme takisto zverejňovať pomocou facebook-u. Je vašou povinnosťou ich sledovať.

 


Maintained by 1-AIN-105 personnel