2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov 2017/18

Materiály · Úvod · Pravidlá · Kontakt
Body z už opravených úloh nájdete na serveri v /grades/userid.txt
Dátumy odovzdania projektov:
1. termín: nedeľa 4.6. 22:00
2. termín: streda 20.6. 22:00
Oba termíny sú riadne, prvý je určený pre študentov, čo chcú mať predmet ukončený skôr. V oboch prípadoch sa pár dní po odvzdaní budú konať krátke osobné stretnutia s vyučujúcimi (diskusia k projektu a uzatváranie známky). Presné dni a časy dohodneme neskôr. Projekty odovzdajte podobne ako domáce úlohy do /submit/projekt


HW06

From IDZ
Jump to: navigation, search

Lecture 6

  • Submit by copying requested files to /submit/hw06/username/

General goal: Scrape comments from several (hundreds) sme.sk users from last month and store them in SQLite3 database.

Task A

Create SQLite3 "database" with appropriate schema for storing comments from SME.sk discussions. You will probably need tables for users and comments. You don't need to store which comments replies to which one.

Submit two files:

  • db.sqlite3 - the database
  • schema.txt - brief description of your schema and rationale behind it

Task B

Build a crawler, which crawls comments in sme.sk discussions. You have two options:

  • For fewer points: Script which gets url of the user (http://ekonomika.sme.sk/diskusie/user_profile.php?id_user=157432) and crawls his comments from last month.
  • For more points: Scripts which gets one starting url (either user profile or some discussion, your choice) and automatically discovers users and crawls their comments.

This crawler should store comments in SQLite3 database built in previous task. Submit following:

  • db.sqlite3 - the database
  • every python script used for crawling
  • README (how to start your crawler)