2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov 2017/18

Materiály · Úvod · Pravidlá · Kontakt
Body z už opravených úloh nájdete na serveri v /grades/userid.txt
Dátumy odovzdania projektov:
1. termín: nedeľa 4.6. 22:00
2. termín: streda 20.6. 22:00
Oba termíny sú riadne, prvý je určený pre študentov, čo chcú mať predmet ukončený skôr. V oboch prípadoch sa pár dní po odvzdaní budú konať krátke osobné stretnutia s vyučujúcimi (diskusia k projektu a uzatváranie známky). Presné dni a časy dohodneme neskôr. Projekty odovzdajte podobne ako domáce úlohy do /submit/projekt


HW08

From IDZ
Jump to: navigation, search

L08

  • Submit by copying requested files to /submit/hw08/username/

General goal: Extend user pages from previous project with simple visualizations.

Task A

Show a calendar, which shows during which days was user active (like this https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/calendar#overview).

Task B

Show a histogram of comments length (like this https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/histogram#example).

Task C

Try showing a word tree for a user (https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/wordtree#overview). Try to normalize the text (lowercase, remove accents). CountVectorizer has method build_analyzer, which returns a function, which does this for you.