2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov 2016/17

Materiály · Úvod · Pravidlá · Kontakt
HW10 a HW11 odovzdajte do utorka 30.5. 9:00.
Dátumy odovzdania projektov:
1. termín: nedeľa 11.6. 22:00
2. termín: streda 21.6. 22:00
Oba termíny sú riadne, prvý je určený pre študentov končiacich štúdium alebo tých, čo chcú mať predmet ukončený skôr. V oboch prípadoch sa pár dní po odvzdaní budú konať krátke osobné stretnutia s vyučujúcimi (diskusia k projektu a uzatvárane známky). Presné dni a časy dohodneme neskôr. Projekty odovzdajte podobne ako domáce úlohy do /submit/projekt


HW09

From IDZ
Jump to: navigation, search

L09

  • Submit by copying requested files to /submit/hw09/username/

General goal: Extend user pages from previous project with simple visualizations.

Task A

Show a calendar, which shows during which days was user active (like this https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/calendar#overview).

Task B

Show a histogram of comments length (like this https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/histogram#example).

Task C

Try showing a word tree for a user (https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/wordtree#overview). Try to normalize the text (lowercase, remove accents). CountVectorizer has method build_analyzer, which returns a function, which does this for you.