2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov 2017/18

Materiály · Úvod · Pravidlá · Kontakt
Body z už opravených úloh nájdete na serveri v /grades/userid.txt
Dátumy odovzdania projektov:
1. termín: nedeľa 4.6. 22:00
2. termín: streda 20.6. 22:00
Oba termíny sú riadne, prvý je určený pre študentov, čo chcú mať predmet ukončený skôr. V oboch prípadoch sa pár dní po odvzdaní budú konať krátke osobné stretnutia s vyučujúcimi (diskusia k projektu a uzatváranie známky). Presné dni a časy dohodneme neskôr. Projekty odovzdajte podobne ako domáce úlohy do /submit/projekt


L08

From IDZ
Jump to: navigation, search

HW08

In this lesson we make simple javascript visualizations.

Your goal is to take examples from here https://developers.google.com/chart/interactive/docs/ and tweak them for your purposes.

Tips:

  • You can output your data into javascript data structures in Flask template. It is a bad practice, but sufficient for this lesson. (Better way is to load JSON through API).
  • Remember that you have to bypass the firewall.