2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov 2016/17

Materiály · Úvod · Pravidlá · Kontakt
HW10 a HW11 odovzdajte do utorka 30.5. 9:00.
Dátumy odovzdania projektov:
1. termín: nedeľa 11.6. 22:00
2. termín: streda 21.6. 22:00
Oba termíny sú riadne, prvý je určený pre študentov končiacich štúdium alebo tých, čo chcú mať predmet ukončený skôr. V oboch prípadoch sa pár dní po odvzdaní budú konať krátke osobné stretnutia s vyučujúcimi (diskusia k projektu a uzatvárane známky). Presné dni a časy dohodneme neskôr. Projekty odovzdajte podobne ako domáce úlohy do /submit/projekt


L09

From IDZ
Jump to: navigation, search

HW09

In this lesson we make simple javascript visualizations.

Your goal is to take examples from here https://developers.google.com/chart/interactive/docs/ and tweak them for your purposes.

Tips:

  • You can output your data into javascript data structures in Flask template. It is a bad practice, but sufficient for this lesson. (Better way is to load JSON through API).
  • Remember that you have to bypass the firewall.