2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov 2018/19

Materiály · Úvod · Pravidlá · Kontakt
· Od 14.3. sa presúvame do učebne F2-T3, a.k.a. F2-128.
· Body z už opravených úloh ako aj komentáre k návrhu projektov nájdete na serveri v /grades/userid.txt
· Dátumy odovzdania projektov:
1. termín: streda 29.5. 22:00
2. termín: nedeľa 16.6. 22:00
Oba termíny sú riadne, prvý je určený pre študentov, ktorí chcú predmet ukončiť skôr. Pár dní po odvzdaní sa budú konať krátke osobné stretnutia s vyučujúcimi (diskusia k projektu a uzatváranie známky). Presné dni a časy dohodneme neskôr. Projekty odovzdajte podobne ako domáce úlohy do /submit/projekt


Project topic

From IDZ
Jump to: navigation, search

Pre bioinformatikov:

  • Analýza metagenomických experimentov (zastúpenie rôznych druhov baktérií vo vzorke) v spolupráci s Lekárskou fakultou UK (skupina doc. Celeca)
  • Analýza metabolomických dát v spolupráci s Lekárskou fakultou UK (skupina doc. Celeca)
  • Evolučné adaptácie psychrofilných kvasiniek v spolupráci s prof. Tomáškom, Katedra genetiky PriFUK
  • Spolupráca s Vedeckým parkom UK / firmou Geneton
  • Spolupráca s neuroimunologickým ústavom SAV
  • Analýza genómov alebo transkriptómov kvasiniek v spolupráci s prof. Nosekom, Katedra biochémie PriFUK
  • Môžete skúsiť osloviť aj ďalších vyučujúcich, ktorých poznáte z PriFUK