2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov 2017/18

Materiály · Úvod · Pravidlá · Kontakt
Body z už opravených úloh nájdete na serveri v /grades/userid.txt
Dátumy odovzdania projektov:
1. termín: nedeľa 4.6. 22:00
2. termín: streda 20.6. 22:00
Oba termíny sú riadne, prvý je určený pre študentov, čo chcú mať predmet ukončený skôr. V oboch prípadoch sa pár dní po odvzdaní budú konať krátke osobné stretnutia s vyučujúcimi (diskusia k projektu a uzatváranie známky). Presné dni a časy dohodneme neskôr. Projekty odovzdajte podobne ako domáce úlohy do /submit/projekt


Project topic

From IDZ
Jump to: navigation, search

Pre bioinformatikov (všetky tri majú potenciál pokračovať na bakalárskej práci):

  • Spojenie proteomických a transkriptomických dát, program MaxQuant (projekt navrhla Dr. Martina Neboháčová, Katedra biochémie)
  • Analýza osekvenovaných kvasinkových genómov (školí B. Brejová v spolupráci s prof. Nosekom z Katedry biochémie)
  • Analýza zhlukov génov v genómoch primátov (školí T. Vinař)