1-DAV-202 Manažment dát 2020/21
Predtým 2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov

Materiály · Úvod · Pravidlá · Kontakt
· Body z už opravených úloh nájdete na serveri v /grades/userid.txt
· Dátumy odovzdania projektov: 1. termín: utorok 25.5. 10:00 ráno, 2. termín: utorok 15.6. 10:00 ráno
Oba termíny sú riadne, prvý je určený pre študentov, ktorí chcú predmet ukončiť skôr. Pár dní po odovzdaní sa budú konať ústna skúška (diskusia k projektu a uzatváranie známky). Presné dni a časy dohodneme neskôr. Projekty odovzdajte podobne ako domáce úlohy do /submit/projekt


Materiály

From MAD
Jump to navigation Jump to search

Connecting from Windows

Here is a preliminary plan of lectures for this year (the topics and their order may change):

2021-02-18 (BB/TV) Introduction to Perl (basics, input processing) Lecture, Homework
2021-02-25 (TV) Command-line tools, Perl one-liners Lecture, Homework
2021-03-04 (TV) Job scheduling and make Lecture, Homework
2021-03-11 (BB) Python and SQL for beginners Lecture, Homework
2021-03-18 (VB) Python, web crawling, HTML parsing, sqlite3 Lecture INF, Homework INF
(BB) Bioinformatics 1 (genome assembly) Lecture BIN, Homework BIN
2021-03-25 (VB) Text data processing, flask Lecture INF, Homework INF
(AB) Bioinformatics 2 (gene finding, RNA-seq) Lecture BIN, Homework BIN
2021-04-01 (VB) Data visualization in JavaScript Lecture INF, Homework INF
(AB) Bioinformatics 3 (polymorphisms) Lecture BIN, Homework BIN
2021-04-08 (BB) R, part 1 Lecture, Homework
2021-04-15 (BB) R, part 2 Lecture, Homework
Project proposals due Monday April 12
2021-04-22 (VB) Cloud computing Lecture, Homework
2021-04-29 Topic to be announced
2021-05-06 Reserve, work on projects
2021-05-13 Reserve, work on projects