1-BIN-301, 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike, ZS 2016/17

Úvod · Pravidlá · Termíny a zadania · Prednášky a poznámky · Facebook (oznamy a diskusie) (návod a pravidlá)
Zadania domácich úloh a články na journal club nájdete v časti Termíny a zadania.
Pozrite si ukážkové príklady na skúšku.


Termíny a zadania

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Dátum zverejnenia Termín odovzdania Zadanie
Domáca úloha 1 13.10.2016 3.11.2016 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio) pdf
Sekvenovanie, zarovnávanie
Súbory pre biológov: Excelová tabuľka
Domáca úloha 2 11.11.2016 1.12.2016 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio) pdf
HMM, evolúcia, komparatívna genomika
Súbory pre informatikov: zip
Domáca úloha 3 1.12.2016 15.12.2016 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio) pdf
Expresia, proteíny, RNA
Výber článku na journal club 6.10.2016 19.10.2016 do 22:00 zoznam článkov a formulár
Vyplňte formulár
Správa zo journal clubu 16.12.2016 do 22:00
E-mailom B. Brejovej v pdf formáte
Návrhy projektov 12.12.2016 do 22:00
E-mailom B. Brejovej
Odovzdanie projektov 23.1.2017 do 22:00
E-mailom B. Brejovej

Domáce úlohy odovzdávajte v papierovej podobe pod dvere kancelárie M163 alebo na vyučovacej hodine, najneskôr do uvedeného termínu.
Informatici v úlohe 2 odovzdávajú zdrojový kód programu v systéme Moodle.