1-BIN-301, 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike, ZS 2018/19

Úvod · Pravidlá · Termíny a zadania · Prednášky a poznámky · Facebook (oznamy a diskusie) (návod a pravidlá)
Zadania domácich úloh a články na journal club nájdete v časti Termíny a zadania.
Pozrite si ukážkové príklady na skúšku.
Rozpis skupín pre journal club je zverejnený.


CI07

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Substitučné modely - odvodenie

 • Nech P(b|a,t) je pravdepodobnosť, že ak začneme s bázou a, tak po čase t budeme mať bázu b.
 • Pre dané t môžeme také pravdepodobnosti usporiadať do matice 4x4 (ak študujeme DNA):
S(t)=\left({\begin{array}{cccc}P(A|A,t)&P(C|A,t)&P(G|A,t)&P(T|A,t)\\P(A|C,t)&P(C|C,t)&P(G|C,t)&P(T|C,t)\\P(A|G,t)&P(C|G,t)&P(G|G,t)&P(T|G,t)\\P(A|T,t)&P(C|T,t)&P(G|T,t)&P(T|T,t)\\\end{array}}\right)
 • Riadky zodpovedaju povodnej baze a, stlpce novej baze b
 • Sucet kazdeho riadku je 1

Požiadavky na S(t)

 • Intuitivne cim vacsie t, tym vacsia pravdepodobnost zmeny, pre nulovy cas este ziadna zmena nemala kedy nastat, mame teda S(0)=I (jednotkova matica)
 • Naopak ked t ide do nekonecna, kazda baza velakrat zmutovala a teda uz prilis nezalezi, co to bolo na zaciatku. S(t) ma teda v limite pre velke t vsetky riadky rovnake.
 • \lim _{{t\rightarrow \infty }}S(t)=\left({\begin{array}{cccc}\pi _{A}&\pi _{C}&\pi _{G}&\pi _{T}\\\pi _{A}&\pi _{C}&\pi _{G}&\pi _{T}\\\pi _{A}&\pi _{C}&\pi _{G}&\pi _{T}\\\pi _{A}&\pi _{C}&\pi _{G}&\pi _{T}\\\end{array}}\right)
 • Rozdelenie pravdepodobnosti \pi nazyvame limitne (equilibrium)
 • Predpokladame tiez, ze pravdepodobnost mutacie zavisi len od aktualnej bazy, nie od minulych stavov a ze charakter procesu mutacii sa v case nemeni. Teda ak mame matice pre casy t_{1} a t_{2}, vieme spocitat maticu pre cas t_{1}+t_{2}: P(b|a,t_{1}+t_{2})=\sum _{x}P(x|a,t_{1})\cdot P(b|x,t_{2}) a teda v maticovej notacii S(t_{1}+t_{2})=S(t_{1})S(t_{2}). Preto takyto model nazyvame multiplikativny.
 • Ak by sme uvazovali iba diskretne (celociselne) casy, stacilo by nam urcit iba S(1) a vsetky ostatne casy dostaneme umocnenim tejto matice. Je vsak elegantnejsie mat S(t) definovane aj pre realne t.
 • Tento typ modelu sa nazyva Markovov retazec so spojitym casom (continuous-time Markov chain)

Jukes-Cantorov substitučný model

 • Tento model predpoklada, ze vsetky substitucie su rovnako pravdepodobne, matica teda musí vyzerať nejako takto:
S(t)=\left({\begin{array}{cccc}1-3s(t)&s(t)&s(t)&s(t)\\s(t)&1-3s(t)&s(t)&s(t)\\s(t)&s(t)&1-3s(t)&s(t)\\s(t)&s(t)&s(t)&1-3s(t)\\\end{array}}\right)

Matica rýchlostí pre J-C model

S(2t)=S(t)^{2}=\left({\begin{array}{cccc}1-6s(t)+12s(t)^{2}&2s(t)-4s(t)^{2}&2s(t)-4s(t)^{2}&2s(t)-4s(t)^{2}\\\dots \end{array}}\right)
 • Pre velmi maly cas t je s(t) velmi male cislo (blizke 0) a pre velmi male s(t) su kvadraticke cleny s(t)^{2} ovela mensie ako linearne cleny s(t) a teda
S(2\epsilon )=S(\epsilon )^{2}\approx \left({\begin{array}{cccc}1-6s(\epsilon )&2s(\epsilon )&2s(\epsilon )&2s(\epsilon )\\\dots \end{array}}\right)
 • Aj pre ine rozumne male nasobky
S(c\epsilon )\approx \left({\begin{array}{cccc}1-3cs(\epsilon )&cs(\epsilon )&cs(\epsilon )&cs(\epsilon )\\\dots \end{array}}\right)
 • Tento vztah dava zmysel: pre velmi male t mozeme zanedbat moznost, ze baza zmutovala viackrat a pravdepodobnost jednej mutacie linearne rastie s dlzkou casu.
 • Ak oznacime t=c\epsilon a \alpha =s(\epsilon )/\epsilon dostaneme pre velmi male t
S(t)\approx \left({\begin{array}{cccc}1-3\alpha t&t\alpha &t\alpha &t\alpha \\\dots \end{array}}\right)
 • Vytvorme si teraz maticu rychlosti (intenzit) (transition rate matrix, substitution rate matrix)
R=\left({\begin{array}{cccc}-3\alpha &\alpha &\alpha &\alpha \\\alpha &-3\alpha &\alpha &\alpha \\\alpha &\alpha &-3\alpha &\alpha \\\alpha &\alpha &\alpha &-3\alpha \\\end{array}}\right)
 • Dostavame, ze pre velmi male casy plati S(t)\approx I+Rt
 • S(t+\epsilon )=S(t)S(\epsilon )\approx S(t)(I+R\epsilon ) a teda (S(t+\epsilon )-S(t))/\epsilon \approx S(t)R
 • V limite dostaneme S(t)R=\lim _{{\epsilon \rightarrow 0}}(S(t+\epsilon )-S(t))/\epsilon =S'(t)
 • Dostali sme diferencialnu rovnicu S(t)R = S'(t), pociatocny stav S(0)=I).
 • Nasobenim matic S(t) a R dostavame, ze diagonalny prvok S(t)R je -3\alpha +12\alpha s(t) a nediagonalny \alpha -4\alpha s(t). Takze dostavame diferencialnu rovnicu s'(t)=\alpha -4\alpha s(t) z rovnosti nediagonalnych prvkov (z rovnosti diagonalnych prvkov dostavame tu istu rovnicu len prenasobenu konstantou -3).

Poriadnejšie odvodenie diferenciálnej rovnice

 • s'(t)=\lim _{{\epsilon \to 0}}{\frac {s(t+\epsilon )-s(t)}{\epsilon }} z definicie limity
 • s(t+\epsilon )=(1-3s(t))s(\epsilon )+s(t)(1-3s(\epsilon ))+s(t)s(\epsilon )+s(t)s(\epsilon ) podla multiplikativnosti S(t)
 • po úprave s(t+\epsilon )=s(\epsilon )+s(t)-4s(t)s(\epsilon )=s(t)+s(\epsilon )(1-4s(t))
 • s'(t)=\lim _{{\epsilon \to 0}}{\frac {s(\epsilon )(1-4s(t))}{\epsilon }}=(1-4s(t))\lim _{{\epsilon \to 0}}{\frac {s(\epsilon )}{\epsilon }}=(1-4s(t))s'(0)
 • oznacme \alpha =s'(0) (alfa je konstanta, nezavisi od epsilon ani t)
 • s'(t)=\alpha (1-4s(t)) (finalna diferencialna rovnica, rovnaka ako predtym pre matice)
 • Riesenie diferencialnej rovnice s(t)=1/4+ce^{{-4\alpha t}} pre kazdu konstantu c
 • Mozeme overit dosadenim do rovnice, pricom s'(t)=-4c\alpha e^{{-4\alpha t}}
 • c=-1/4 dopocitame z pociatocnej podmienky s(0)=0
 • overime tiez, ze s'(0)=\alpha

Vlastnosti riešenia

 • Takže máme maticu:
S(t)=\left({\begin{array}{cccc}(1+3e^{{-4\alpha t}})/4&(1-e^{{-4\alpha t}})/4&(1-e^{{-4\alpha t}})/4&(1-e^{{-4\alpha t}})/4\\\dots \end{array}}\right)
 • Ked t\rightarrow \infty , dostávame všetky prvky matice rovné 1/4, t.j. \lim _{{t\to \infty }}s(t)=\lim _{{t\to \infty }}1-3s(t)=1/4.
 • \alpha je teda pravdepodobnosť konkrétnej zmeny za jednotku času, ak uvažujeme veľmi krátke časy alebo presnejšie derivácia prvku s(t) vzhľadom na t v bode 0
 • Aby sme nemali naraz aj \alpha aj t, zvykneme maticu R normalizovat tak, aby priemerný počet substitúcii za jednotku času bol 1. V prípade Jukes-Cantorovho modelu je to keď \alpha =1/3.

Substitučné matice, zhrnutie

 • S(t): matica 4x4, kde políčko S(t)_{{a,b}}=P(b|a,t) je pravdepodobnosť, že ak začneme s bázou a, tak po čase t budeme mať bázu b.
 • Jukes-Cantorov model predpokladá, že táto pravdepodobnosť je rovnaká pre každé dve bázy a\neq b
 • Pre daný čas t máme teda všade mimo diagonály s(t) a na diagonále 1-3s(t)
 • Matica rýchlostí R: pre Jukes-Cantorov model všade mimo diagonály \alpha , na diagonále -3\alpha
 • Pre veľmi malý čas t je S(t) zhruba I-Rt
 • Rýchlost alpha je teda pravdepodobnosť zmeny za jednotku casu, ak uvažujeme veľmi krátke časy, resp. derivácia s(t) vzhľadom na t v bode 0
 • Riešením diferenciálnych rovníc pre Jukes-Cantorov model dostávame s(t)=(1-e^{{-4\alpha t}})/4
 • Matica rýchlostí sa zvykne normalizovať tak, aby na jednotku času pripadla v priemere jedna substitúcia, čo dosiahneme ak \alpha =1/3

Použitie na odhad evolučnej vzdialenosti

 • V case t je pravdepodobnost, ze uvidime zmenenu bazu D(t)={\frac {3}{4}}(1-e^{{-4\alpha t}})
 • V realnom pouziti (vypocet matice vzdialenosti pre metodu spajania susedov) mame dve zarovnane sekvencie, medzi ktorymi vidime d\% zmenenych baz, chceme odhadnut t
  • Spatne teda zratame t, ktore by hodnote D(t)=d prinalezalo.
 • Dostavame teda vzorec pre vzdialenost, ktory sme videli na prednaske t=-{\frac {3}{4}}\log \left(1-{\frac {4}{3}}d\right)
 • Ak d\rightarrow 0.75, dostavame t\rightarrow \infty
 • Preco sme ten vzorec odvodili takto? V skutocnosti chceme najst najvierohodnejsiu hodnotu t, t.j. taku, pre ktore hodnota P(data|t) bude najvacsia. Zhodou okolnosti vyjde takto.

Zložitejšie modely

V praxi sa používajú komplikovanejsie substitučné modely, ktoré majú všeobecnejšiu maticu rýchlostí R

 • R=\left({\begin{array}{cccc}.&\mu _{{AC}}&\mu _{{AG}}&\mu _{{AT}}\\\mu _{{CA}}&.&\mu _{{CG}}&\mu _{{CT}}\\\mu _{{GA}}&\mu _{{GC}}&.&\mu _{{GT}}\\\mu _{{TA}}&\mu _{{TC}}&\mu _{{TG}}&.\\\end{array}}\right)

Hodnoty na diagonále matice sa dopočítavajú aby súčet každého riadku bol 0.

 • Hodnota \mu _{{xy}} v tejto matici vyjadruje rýchlosť, akou sa určitá báza x mení na inú bázu y.
 • Presnejšie \mu _{{xy}}=\lim _{{t\rightarrow 0}}{\frac {\Pr(y\,|\,x,t)}{t}}.

Kimurov model napr. zachytáva, ze puríny sa častejšie menia na iné puríny (A a G) a pyrimidíny na ine pyrimidíny (C a T).

 • Má dva parametre: rýchlosť tranzícií alfa, transverzií beta
R=\left({\begin{array}{cccc}-2\beta -\alpha &\beta &\alpha &\beta \\\beta &-2\beta -\alpha &\beta &\alpha \\\alpha &\beta &-2\beta -\alpha &\beta \\\beta &\alpha &\beta &-2\beta -\alpha \\\end{array}}\right)
 • HKY model (Hasegawa, Kishino & Yano) tiež umožnuje rôzne pravdepodobnosti A, C, G a T v ekvilibriu.
 • Ak nastavíme čas v evolučnom modeli na nekonečno, nezáleží na tom, z ktorej bázy sme začali, frekvencia výskytu jednotlivých báz sa ustáli v tzv. ekvilibriu.
 • V Jukes-Cantorovom modeli je pravdepodobnosť ľubovoľnej bázy v ekvilibriu 1/4.
 • V HKY si zvolime aj frekvencie jednotlivých nukleotidov v ekvilibriu \pi _{A},\pi _{C},\pi _{G},\pi _{T} so súčtom 1
 • Parameter kapa: pomer tranzícií a transverzií (alfa/beta)
 • Matica rýchlostí:
  • \mu _{{x,y}}=\kappa \pi _{y} ak mutácia x->y je tranzícia,
  • \pi _{y} ak mutácia x->y je transverzia
 • Pre zložité modely nevieme odvodiť explicitný vzorec na výpočet S(t), ako sme mali pri Jukes-Cantorovom modeli
 • Ale vo všeobecnosti pre maticu rýchlostí R dostávame S(t)=e^{{Rt}}.
  • Exponenciálna funkcia matice A sa definuje ako e^{A}=\sum _{{k=0}}^{\infty }{1 \over k!}A^{k}.
  • Ak maticu rychlosti R diagonalizujeme (určite sa dá pre symetrické R) R=UDU^{{-1}}, kde D je diagonálna matica (na jej diagonále budu vlastné hodnoty R), tak e^{{Rt}}=Ue^{{Dt}}U^{{-1}}, t.j. exponenciálnu funkciu uplatníme iba na prvky na uhlopriečke matice D.