1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2021/22

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle · Discussion
Cvičenia vo štvrtok o 14:00 sú určené pre študentov BIN, INF, mINF, mAIN, DAV. Cvičenia vo štvrtok o 17:20 sú pre študentov z PriFUK a z fyzikálnych odborov. Obidvoje cvičenia sa budú konať už v prvom týždni semestra.


Discussion: Rozdiel medzi revíziami

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 1: Riadok 1:
{{Facebook}}
+
<!-- {{Facebook}}-->
 +
 
 +
==Nové pravidlá pre MS Teams==
 +
Na diskusie a oznamy budeme používať MS Teams, tím 1-BIN-301 Metódy v bioinformatike Zima 2020. Cieľom je, aby ste získali čo najrýchlejšie odpovede na svoje otázky nielen od prednášajúceho, ale prípadne aj od svojich spolužiakov. Dodržiavajte prosím nasledujúce pravidlá:
 +
 
 +
* Otázky mimo času prednášok a cvičení píšte do kanála General
 +
* Všetky otázky, ktoré položíte v tomto kanáli sú zobrazované všetkým členom tímu. Otázky ohľadom konkrétnych riešení domácich úloh na toto fórum nepatria! V žiadnom prípade nezverejňujte svoje čiastkové riešenia.
 +
* Oznamy budeme takisto zverejňovať pomocou tohto systému. Je vašou povinnosťou ich sledovať.
 +
 
 +
==Pôvodné pravidlá pre Facebook==
 
Na diskusie a oznamy budeme používať skupinu na Facebooku. Cieľom je, aby ste získali čo najrýchlejšie odpovede na svoje otázky nielen od prednášajúceho, ale prípadne aj od svojich spolužiakov. Dodržiavajte prosím nasledujúce pravidlá:
 
Na diskusie a oznamy budeme používať skupinu na Facebooku. Cieľom je, aby ste získali čo najrýchlejšie odpovede na svoje otázky nielen od prednášajúceho, ale prípadne aj od svojich spolužiakov. Dodržiavajte prosím nasledujúce pravidlá:
  

Verzia zo dňa a času 20:16, 15. október 2020


Nové pravidlá pre MS Teams

Na diskusie a oznamy budeme používať MS Teams, tím 1-BIN-301 Metódy v bioinformatike Zima 2020. Cieľom je, aby ste získali čo najrýchlejšie odpovede na svoje otázky nielen od prednášajúceho, ale prípadne aj od svojich spolužiakov. Dodržiavajte prosím nasledujúce pravidlá:

  • Otázky mimo času prednášok a cvičení píšte do kanála General
  • Všetky otázky, ktoré položíte v tomto kanáli sú zobrazované všetkým členom tímu. Otázky ohľadom konkrétnych riešení domácich úloh na toto fórum nepatria! V žiadnom prípade nezverejňujte svoje čiastkové riešenia.
  • Oznamy budeme takisto zverejňovať pomocou tohto systému. Je vašou povinnosťou ich sledovať.

Pôvodné pravidlá pre Facebook

Na diskusie a oznamy budeme používať skupinu na Facebooku. Cieľom je, aby ste získali čo najrýchlejšie odpovede na svoje otázky nielen od prednášajúceho, ale prípadne aj od svojich spolužiakov. Dodržiavajte prosím nasledujúce pravidlá:

  • Všetky otázky, ktoré položíte v tejto skupine sú verejne zobrazované. Otázky ohľadom konkrétnych riešení domácich úloh na toto fórum nepatria! V žiadnom prípade nezverejňujte svoje čiastkové riešenia.
  • Oznamy budeme takisto zverejňovať pomocou tohto systému. Je vašou povinnosťou ich sledovať.

Skupinu nájdete na linke https://www.facebook.com/groups/fmfimbi/

  • Najdôležitejšie oznamy nájdete aj na tejto strane v pravom okienku