1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2021/22

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle · Discussion
Cvičenia vo štvrtok o 14:00 sú určené pre študentov BIN, INF, mINF, mAIN, DAV. Cvičenia vo štvrtok o 17:20 sú pre študentov z PriFUK a z fyzikálnych odborov. Obidvoje cvičenia sa budú konať už v prvom týždni semestra.


Discussion: Rozdiel medzi revíziami

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
(One intermediate revision by the same user not shown)
Riadok 1: Riadok 1:
 
<!-- {{Facebook}}-->
 
<!-- {{Facebook}}-->
  
==Nové pravidlá pre MS Teams==
+
We will use MS teams system for course discussion and annoucements, within course team "2021 1-BIN-301 Methods in Bioinformatics".  
Na diskusie a oznamy budeme používať MS Teams, tím 1-BIN-301 Metódy v bioinformatike Zima 2020. Cieľom je, aby ste získali čo najrýchlejšie odpovede na svoje otázky nielen od prednášajúceho, ale prípadne aj od svojich spolužiakov. Dodržiavajte prosím nasledujúce pravidlá:
+
  
* Otázky mimo času prednášok a cvičení píšte do kanála General
+
The goal of online discussions is to get fast answers to your questions not only from instructors but also from your classmates. Please follow these rules:
* Všetky otázky, ktoré položíte v tomto kanáli sú zobrazované všetkým členom tímu. Otázky ohľadom konkrétnych riešení domácich úloh na toto fórum nepatria! V žiadnom prípade nezverejňujte svoje čiastkové riešenia.
+
* Oznamy budeme takisto zverejňovať pomocou tohto systému. Je vašou povinnosťou ich sledovať.  
+
  
==Pôvodné pravidlá pre Facebook==
+
* Outside of lectures and tutorials, write your questions to "General channel"
Na diskusie a oznamy budeme používať skupinu na Facebooku. Cieľom je, aby ste získali čo najrýchlejšie odpovede na svoje otázky nielen od prednášajúceho, ale prípadne aj od svojich spolužiakov. Dodržiavajte prosím nasledujúce pravidlá:
+
* Posts in this channel are shown to all students. Do not post there questions regarding your homework or quiz answers. Never publish your answers or their parts.
 
+
* You are required to follow class announcements posted to this channel.
* Všetky otázky, ktoré položíte v tejto skupine sú verejne zobrazované. Otázky ohľadom konkrétnych riešení domácich úloh na toto fórum nepatria! V žiadnom prípade nezverejňujte svoje čiastkové riešenia.
+
* Oznamy budeme takisto zverejňovať pomocou tohto systému. Je vašou povinnosťou ich sledovať.  
+
 
+
Skupinu nájdete na linke https://www.facebook.com/groups/fmfimbi/
+
* Najdôležitejšie oznamy nájdete aj na tejto strane v pravom okienku
+

Verzia zo dňa a času 22:59, 22. september 2021


We will use MS teams system for course discussion and annoucements, within course team "2021 1-BIN-301 Methods in Bioinformatics".

The goal of online discussions is to get fast answers to your questions not only from instructors but also from your classmates. Please follow these rules:

  • Outside of lectures and tutorials, write your questions to "General channel"
  • Posts in this channel are shown to all students. Do not post there questions regarding your homework or quiz answers. Never publish your answers or their parts.
  • You are required to follow class announcements posted to this channel.