1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2021/22

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle · Discussion
Cvičenia vo štvrtok o 14:00 sú určené pre študentov BIN, INF, mINF, mAIN, DAV. Cvičenia vo štvrtok o 17:20 sú pre študentov z PriFUK a z fyzikálnych odborov. Obidvoje cvičenia sa budú konať už v prvom týždni semestra.


Introduction: Rozdiel medzi revíziami

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 6: Riadok 6:
 
* Cvičenie (pre biol): štvrtok 17:20-18:50 M-217
 
* Cvičenie (pre biol): štvrtok 17:20-18:50 M-217
  
===Prednášajúci===
+
===Vyučujúci===
 
* [http://compbio.fmph.uniba.sk/~bbrejova/ doc. Mgr. Broňa Brejová, PhD.] M-163
 
* [http://compbio.fmph.uniba.sk/~bbrejova/ doc. Mgr. Broňa Brejová, PhD.] M-163
* [http://compbio.fmph.uniba.sk/~tvinar/ Mgr. Tomáš Vinař, PhD.] M-163
+
* [http://compbio.fmph.uniba.sk/~tvinar/ doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.] M-163
 +
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Vladimir_Boza Mgr. Vladimír Boža, PhD.] M-25
 
* Konzultácie po dohode emailom
 
* Konzultácie po dohode emailom
 
   
 
   

Verzia zo dňa a času 14:14, 27. september 2017

Rozvrh

  • Prednáška: štvrtok 15:40-17:10 F1-328
  • Cvičenie (pre inf): štvrtok 14:00-15:30 F1-328
  • Cvičenie (pre biol): štvrtok 17:20-18:50 M-217

Vyučujúci

Ciele predmetu

Tento predmet je určený pre študentov informatických aj biologických odborov. Prednášky budú spoločné pre všetkých, cvičenia budú zvlášť pre informatikov a biológov a poskytnú potrebné doplňujúce informácie.

  • Pre všetkých: podať prehľad základných metód používaných na výpočtovú analýzu biologických sekvencií a ďalších dát v molekulárnej biológii.
  • Pre informatikov: prehĺbiť/získať znalosti z algoritmov a dátových štruktúr, strojového učenia a pravdepodobnosti. Na príkladoch z biológie ukázať, ako prejsť od problému v reálnom svete k matematickej abstrakcii.
  • Pre biológov: pochopiť matematické modely tvoriace základ populárnych bioinformatických nástrojov, naučiť sa tieto nástroje používať a interpretovať ich výsledky.

Stručná osnova

Základné pojmy z molekulárnej biológie, algoritmov a strojového učenia. Sekvenovanie a zostavovanie genómov. Hľadanie génov. Zarovnávanie sekvencií. Evolučné modely a fylogenetické stromy. Komparatívne metódy. Štruktúra RNA. Hľadanie motívov a analýza expresie génov. Štruktúra a funkcia proteínov. Úvod do populačnej genetiky. Vybrané aktuálne témy.

Literatúra

Mnohé základné pojmy budú preberané podľa kníh:

  • Durbin, Eddy, Krogh, Mitchison: Biological sequence analysis. Cambridge University Press 1998.
K dispozícii v knižnici FMFI k prezenčnému používaniu, signatúra I-INF-D-21
  • Zvelebil, Baum: Understanding Bioinformatics. Taylor & Francis 2008.
K dispozícii v knižnici FMFI k prezenčnému používaniu, signatúra I-INF-Z-2

Tieto budú doplnené poznatkami z odborných článkov a ďalšej literatúry.