1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2023/24

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle
Cvičenia vo štvrtok o 14:00 sú určené pre študentov BIN, INF, mINF, mAIN, DAV. Cvičenia vo štvrtok o 17:20 sú pre študentov z PriFUK a z fyzikálnych odborov. Obidvoje cvičenia sa budú konať už v prvom týždni semestra.
Quizzes can be found in Moodle.


Journal club papers: Rozdiel medzi revíziami

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 1: Riadok 1:
Svoje preferencie ohľadom článkov na journal club odovzdajte pomocou '''[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_smiqzJVw0h0Gwgb1wIgEXF07CIR9Fu4s4VLNIwC96HZAxw/viewform tohto formulára]''' najneskôr do stredy '''19.10.2016, 22:00'''. Vo formulári uveďte čísla '''troch článkov z tohto zoznamu''' v poradí podľa preferencie.  
+
<!-- Svoje preferencie ohľadom článkov na journal club odovzdajte pomocou '''[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_smiqzJVw0h0Gwgb1wIgEXF07CIR9Fu4s4VLNIwC96HZAxw/viewform tohto formulára]''' najneskôr do stredy '''19.10.2016, 22:00'''. Vo formulári uveďte čísla '''troch článkov z tohto zoznamu''' v poradí podľa preferencie.  
 +
-->
  
1. {{cite journal| author=David M, Dursi LJ, Yao D, Boutros PC, Simpson JT | title=Nanocall: An Open Source Basecaller for Oxford Nanopore Sequencing Data| journal = Bioinformatics | year = 2016 | url=http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/early/2016/09/07/bioinformatics.btw569.abstract}}
+
2. {{cite journal| author=Lunter G| title=Probabilistic whole-genome alignments reveal high indel rates in the human and mouse genomes. | journal=Bioinformatics | year= 2007 | volume= 23 | issue= 13 | pages= i289-96 | url = http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/23/13/i289 }} <!-- '''Čítajú''' Hraška, Ižip, Kacejová, Lipovský, Macko, Mayer -->
  
2. {{cite journal| author=Lunter G| title=Probabilistic whole-genome alignments reveal high indel rates in the human and mouse genomes. | journal=Bioinformatics | year= 2007 | volume= 23 | issue= 13 | pages= i289-96 | url = http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/23/13/i289 }}  
+
4. {{cite journal| author=Clamp M, Fry B, Kamal M, Xie X, Cuff J, Lin MF et al.| title=Distinguishing protein-coding and noncoding genes in the human genome. | journal=Proc Natl Acad Sci U S A | year= 2007 | volume= 104 | issue= 49 | pages= 19428-33 | url= http://www.pnas.org/content/104/49/19428}} <!-- '''Čítajú''' Chládek, Mišová, Rudolf, Šuppa, Vašut, Zeleňák -->
  
3. {{cite journal| author=Wapinski I, Pfeffer A, Friedman N, Regev A| title=Natural history and evolutionary principles of gene duplication in fungi | journal=Nature | year= 2007 | volume= 449 | issue= 7158 | pages= 54-61 | doi=10.1038/nature06107 | url=http://llama.mshri.on.ca/courses/Biophysics205/Papers/Wapinski_2007.pdf}} (pozrite aj [http://www.nature.com/nature/journal/v449/n7158/suppinfo/nature06107.html Online supplement])
+
5. {{cite journal| author=Harbison CT, Gordon DB, Lee TI, Rinaldi NJ, Macisaac KD, Danford TW et al.| title=Transcriptional regulatory code of a eukaryotic genome. | journal=Nature | year= 2004 | volume= 431 | issue= 7004 | pages= 99-104 | doi=10.1038/nature02800 | url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3006441/ }} <!-- '''Čítajú''' Becza, Jariabka, Metohajrová, Mináriková, Novák, Vošček -->
  
4. {{cite journal| author=Clamp M, Fry B, Kamal M, Xie X, Cuff J, Lin MF et al.| title=Distinguishing protein-coding and noncoding genes in the human genome. | journal=Proc Natl Acad Sci U S A | year= 2007 | volume= 104 | issue= 49 | pages= 19428-33 | url= http://www.pnas.org/content/104/49/19428}}  
+
7. {{cite journal| author=Andronescu M, Fejes AP, Hutter F, Hoos HH, Condon A| title=A new algorithm for RNA secondary structure design. | journal=J Mol Biol | year= 2004 | volume= 336 | issue= 3 | pages= 607-24 | doi=10.1016/j.jmb.2003.12.041 | url=http://people.cs.ubc.ca/~hutter/papers/jmb04-rna-ssd.pdf }} <!-- '''Čítajú''' Čanigová, Gafurov, Havelka, Komanová, Mudroch, Šandalová -->
  
5. {{cite journal| author=Harbison CT, Gordon DB, Lee TI, Rinaldi NJ, Macisaac KD, Danford TW et al.| title=Transcriptional regulatory code of a eukaryotic genome. | journal=Nature | year= 2004 | volume= 431 | issue= 7004 | pages= 99-104 |  doi=10.1038/nature02800 | url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3006441/ }}  
+
8. {{cite journal| author=Hernandez RD, Hubisz MJ, Wheeler DA, Smith DG, Ferguson B, Rogers J et al.| title=Demographic histories and patterns of linkage disequilibrium in Chinese and Indian rhesus macaques. | journal=Science | year= 2007 | volume= 316 | issue= 5822 | pages= 240-3 | url=http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/316/5822/240 |  doi=10.1126/science.1140462 }} <!-- '''Čítajú''' Čierna, Kromka, Poláchová, D.Simeunovič, R.Simeunovič, Smolík -->
  
6. {{cite journal| author=Heger, Andreas, and Liisa Holm | title=Exhaustive enumeration of protein domain families | journal= Journal of molecular biology | year=2003 | volume=328 | issue=3 | pages=749-67 | url= https://www.researchgate.net/profile/Liisa_Holm/publication/10794155_Exhaustive_Enumeration_of_Protein_Domain_Families/links/55d35f0608ae0b8f3ef92c1b.pdf }}
+
==Nepoužité články==
  
7. {{cite journal| author=Andronescu M, Fejes AP, Hutter F, Hoos HH, Condon A| title=A new algorithm for RNA secondary structure design. | journal=J Mol Biol | year= 2004 | volume= 336 | issue= 3 | pages= 607-24 | doi=10.1016/j.jmb.2003.12.041 | url=http://people.cs.ubc.ca/~hutter/papers/jmb04-rna-ssd.pdf }}  
+
1. {{cite journal| author=David M, Dursi LJ, Yao D, Boutros PC, Simpson JT | title=Nanocall: An Open Source Basecaller for Oxford Nanopore Sequencing Data| journal = Bioinformatics | year = 2016 | url=http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/early/2016/09/07/bioinformatics.btw569.abstract}}
  
8. {{cite journal| author=Hernandez RD, Hubisz MJ, Wheeler DA, Smith DG, Ferguson B, Rogers J et al.| title=Demographic histories and patterns of linkage disequilibrium in Chinese and Indian rhesus macaques. | journal=Science | year= 2007 | volume= 316 | issue= 5822 | pages= 240-3 | url=http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/316/5822/240 | doi=10.1126/science.1140462 }}
+
3. {{cite journal| author=Wapinski I, Pfeffer A, Friedman N, Regev A| title=Natural history and evolutionary principles of gene duplication in fungi | journal=Nature | year= 2007 | volume= 449 | issue= 7158 | pages= 54-61 | doi=10.1038/nature06107 | url=http://llama.mshri.on.ca/courses/Biophysics205/Papers/Wapinski_2007.pdf}} (pozrite aj [http://www.nature.com/nature/journal/v449/n7158/suppinfo/nature06107.html Online supplement])
 +
 
 +
6. {{cite journal| author=Heger, Andreas, and Liisa Holm | title=Exhaustive enumeration of protein domain families | journal= Journal of molecular biology | year=2003 | volume=328 | issue=3 | pages=749-67 | url= https://www.researchgate.net/profile/Liisa_Holm/publication/10794155_Exhaustive_Enumeration_of_Protein_Domain_Families/links/55d35f0608ae0b8f3ef92c1b.pdf }}

Verzia zo dňa a času 10:34, 20. október 2016


2. Lunter G (2007). "Probabilistic whole-genome alignments reveal high indel rates in the human and mouse genomes.". Bioinformatics 23 (13): i289-96.

4. Clamp M, Fry B, Kamal M, Xie X, Cuff J, Lin MF et al. (2007). "Distinguishing protein-coding and noncoding genes in the human genome.". Proc Natl Acad Sci U S A 104 (49): 19428-33.

5. Harbison CT, Gordon DB, Lee TI, Rinaldi NJ, Macisaac KD, Danford TW et al. (2004). "Transcriptional regulatory code of a eukaryotic genome.". Nature 431 (7004): 99-104. doi:10.1038/nature02800.

7. Andronescu M, Fejes AP, Hutter F, Hoos HH, Condon A (2004). "A new algorithm for RNA secondary structure design.". J Mol Biol 336 (3): 607-24. doi:10.1016/j.jmb.2003.12.041.

8. Hernandez RD, Hubisz MJ, Wheeler DA, Smith DG, Ferguson B, Rogers J et al. (2007). "Demographic histories and patterns of linkage disequilibrium in Chinese and Indian rhesus macaques.". Science 316 (5822): 240-3. doi:10.1126/science.1140462.

Nepoužité články

1. David M, Dursi LJ, Yao D, Boutros PC, Simpson JT (2016). "Nanocall: An Open Source Basecaller for Oxford Nanopore Sequencing Data". Bioinformatics.

3. Wapinski I, Pfeffer A, Friedman N, Regev A (2007). "Natural history and evolutionary principles of gene duplication in fungi". Nature 449 (7158): 54-61. doi:10.1038/nature06107. (pozrite aj Online supplement)

6. Heger, Andreas, and Liisa Holm (2003). "Exhaustive enumeration of protein domain families". Journal of molecular biology 328 (3): 749-67.