1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2023/24

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle
Quizzes can be found in Moodle.
Homework assignments and journal club papers can be found in Tasks and dates.
Groups for journal club have each their own group in Moodle.


Materials

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie

This webpage contains a preliminary schedule of lectures and tutorials for the semester which will be updated as needed. Notes and presentations will be published after each class.

Literature:

  • BV: Brejová, Vinař: Metódy v bioinformatike. (preliminary version of lecture notes in Slovak, only several lectures) pdf
  • DEKM: Durbin, Eddy, Krogh, Mitchison: Biological sequence analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids. Cambridge University Press 1998.
    Can be studied in the faculty library under code I-INF-D-21
  • ZB: Zvelebil, Baum: Understanding Bioinformatics. Taylor & Francis 2008.
    Can be studied in the faculty library under code I-INF-Z-2

For each lecture we list book chapters best corresponding to the covered material. However, the lecture may differ substantially from the listed chapters which serve as the source of additional information.

Recordings of lectures in Slovak from 2018/19


Notes and presentations

L: lecture (everybody), TI: tutorial for computer science/informatics students, TB: tutorial for biology/chemistry/physics students


21.-27.9.
L: Úvod, administratíva, sekvenovanie a zostavovanie genómov pdf, pdf
BV chapter 1, video 1 video 2
TI: Úvod do biológie pdf notes
ZB chapter 1, video
TB: Úvod do informatiky, UCSC genome browser pdf notes
28.9.-4.10.
L: Zostavovanie genómov 2 pdf
video
TI: Úvod do pravdepodobnosti, pokrytie pri sekvenovaní notes
TB: Úvod do dynamického programovania, úvod do pravdepodobnosti pdf notes
5.-11.10.
L: Zarovnávanie sekvencií: Smith-Waterman, Needleman-Wunsch, skórovanie pdf
BV chapter 2, DEKM chapter 2.1-2.4, 2.8, ZB chapter 4.1-4.4, 5.1-5.2, video
TI: Úvod do dynamického programovania, proteomika notes
TB: Dynamické programovanie pre zarovnávanie sekvencií, dotploty pdf notes
12.-18.10.
L: Zarovnávanie sekvencií: heuristické zarovnávanie (BLAST), štatistická významnosť zarovnaní, zarovnávanie genómov, viacnásobné zarovnanie pdf
BV chapter 2, DEKM chapter 2.5, 2.7, 6.1-6.3; ZB chapter 4.5-4.7, 5.3-5.5, video
TI: Pokročilé algoritmy pre zarovnávanie sekvencií notes
TB: Programy na zarovnávanie sekvencií, skórovacie schémy notes
19.-25.10.
L: Hľadanie génov, skryté Markovove modely pdf
BV chapter 4, DEKM chapter 3; ZB chapter 9.3, 10.4-10.7, video
TI: Rýchle hľadanie podobnosti, BLAST, MinHash notes
TB: Skryté Markovove modely, programy na zarovnávanie sekvencií notes
27.10.-1.11.
L: Rekonštrukcia fylogenetických stromov (úspornosť, metóda spájania susedov, modely evolúcie) pdf
BV chapter 3, DEKM chapter 7,8; ZB chapter 7, 8.1-8.2, video
TI: Algoritmy pre HMM notes
TB: Substitučné modely, bootstrap, zakorenenie stromu, fylogenetické stromy pdf notes
2.-8.11.
L: Komparatívna genomika, detekcia pozitívneho a purifikačného výberu, komparatívne hľadanie génov, fylogenetické HMM pdf
BV chapter 5, ZB chapter 9.8, 10.8, video
TI: Substitučné modely notes
TB: E-hodnota, fylogenetické stromy pdf notes
9.-15.11.
L: Expresia génov, zhlukovanie, klasifikácia, regulačné siete, transkripčné faktory, motívy v sekvenciách pdf
DEKM chapter 5.1, 11.5, ZB chapter 6.6,15.1,16.1-16.5,17.1, video
TI: Felsensteinov algoritmus, algoritmy pre HMM a phyloHMM, vzorové riešenia DÚ1 notes
TB: Zhlukovanie algoritmom k-means, nadreprezentácia, multiple testing correction pdf pdf notes
16.-22.11.
L: Štruktúra a funkcia proteínov pdf
DEKM chapter 5; ZB chapter 4.8-4.10, 6.1-6.2, 13.1-13.2, video
TI: Hľadanie motívov EM a Gibbsovým vzorkovaním notes
TB: Úvod do bezkontextových gramatík, Uniprot notes
23.-29.11.
L: RNA, sekundárna štruktúra, Nussinovovej algoritmus, stochastické bezkontextové gramatiky, profily RNA rodín pdf
DEKM chapter 10, ZB chapter 11.9, video
TI: Ukážky biologických databáz, úvod do bezkontextových gramatík notes
TB: Nussinovovej algoritmus notes
30.11.-6.12.
L: Populačná genetika pdf
video
TI: RNA štruktúra notes
TB: Microarray dáta, RNA štruktúra, MEME, transkripčné faktory v SGD, populačná genetika notes
7.-13.12.
L: Prednáška nebude
TI: Zhrnutie semestra, Protein threading pomocou celočíselného lineárneho programovania pdf, pdf notes
TB: Zhrnutie semestra, grafy, PSI-BLAST, Pfam, gény, komparatívna genomika, ukážka práce na príkazovom riadku pdf, pdf notes
14.-20.12.
L: Nepovinné prezentácie