1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2022/23

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle · Discussion
Quizzes can be found in Moodle.
Homework assignments and journal club papers can be found in Tasks and dates.
Groups for journal club have each their own channel in MS Teams.


Tasks and dates: Rozdiel medzi revíziami

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 4: Riadok 4:
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Termín odovzdania'''  
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Termín odovzdania'''  
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Zadanie'''
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Zadanie'''
{{DU | Domáca úloha 1 | 16.10.2014 | 5.11.2014 9:00| {{pdf|du1}} | Sekvenovanie, zarovnávanie }}
+
{{DU | Domáca úloha 1 | 15.10.2015 | 4.11.2015 9:00| {{pdf|du1}} | Sekvenovanie, zarovnávanie }}
{{DU | Domáca úloha 2 | 13.11.2014 | 3.12.2014 9:00 | {{pdf|du2}} | HMM, evolúcia, komparatívna genomika<br>Súbory pre informatikov: [[Media:Du2-i.zip|zip]] }}
+
{{DU | Domáca úloha 2 | 12.11.2015 | 2.12.2015 9:00 | {{pdf|du2}} | HMM, evolúcia, komparatívna genomika<!-- <br>Súbory pre informatikov: [[Media:Du2-i.zip|zip]] --> }}
{{DU | Domáca úloha 3 | 4.12.2014 | 17.12.2014 9:00 | {{pdf|du3}} | Proteíny <br>Proteínová sekvencia: [[DU3-prot]]}}
+
{{DU | Domáca úloha 3 | 3.12.2015 | 16.12.2015 9:00 | {{pdf|du3}} | Proteíny <!-- <br>Proteínová sekvencia: [[DU3-prot]] --> }}
{{DU | Výber článku na journal club | | 22.10.2014 | [[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]]  | Vyplňte formulár do 22:00 }}
+
{{DU | Výber článku na journal club | | 21.10.2015 22:00 | <!- [[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]]  | Vyplňte formulár--> }}
{{DU | Správa zo journal clubu | | 19.12.2014 |  | E-mailom B. Brejovej v pdf formáte do 22:00 }}
+
{{DU | Správa zo journal clubu | | 18.12.2015 |  | E-mailom B. Brejovej v pdf formáte do 22:00 }}
{{DU | Návrhy projektov |  | 19.12.2014 | | E-mailom B. Brejovej do 22:00 }}
+
{{DU | Návrhy projektov |  | 15.12.2015 | | E-mailom B. Brejovej do 22:00 }}
{{DU | Odovzdanie projektov |  | 23.1.2015 | | E-mailom B. Brejovej do 22:00 }}
+
{{DU | Odovzdanie projektov |  | 22.1.2016 | | E-mailom B. Brejovej do 22:00 }}
 
|}
 
|}
 
Domáce úlohy odovzdávajte v papierovej podobe pod dvere kancelárie M163 alebo na vyučovacej hodine, najneskôr do uvedeného termínu.
 
Domáce úlohy odovzdávajte v papierovej podobe pod dvere kancelárie M163 alebo na vyučovacej hodine, najneskôr do uvedeného termínu.

Verzia zo dňa a času 09:15, 24. september 2015

Dátum zverejnenia Termín odovzdania Zadanie
Domáca úloha 1 15.10.2015 4.11.2015 9:00 pdf
Domáca úloha 2 12.11.2015 2.12.2015 9:00 pdf
Domáca úloha 3 3.12.2015 16.12.2015 9:00 pdf
Výber článku na journal club 21.10.2015 22:00 <!- zoznam článkov a formulár
Správa zo journal clubu 18.12.2015
Návrhy projektov 15.12.2015
Odovzdanie projektov 22.1.2016

Domáce úlohy odovzdávajte v papierovej podobe pod dvere kancelárie M163 alebo na vyučovacej hodine, najneskôr do uvedeného termínu.