1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2023/24

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle
Cvičenia vo štvrtok o 14:00 sú určené pre študentov BIN, INF, mINF, mAIN, DAV. Cvičenia vo štvrtok o 17:20 sú pre študentov z PriFUK a z fyzikálnych odborov. Obidvoje cvičenia sa budú konať už v prvom týždni semestra.
Quizzes can be found in Moodle.


Tasks and dates: Rozdiel medzi revíziami

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 4: Riadok 4:
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Termín odovzdania'''  
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Termín odovzdania'''  
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Zadanie'''
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Zadanie'''
{{DU | Domáca úloha 1 | 16.10.2014 | 5.11.2014 9:00| {{pdf|du1}} | Sekvenovanie, zarovnávanie }}
+
{{DU | Domáca úloha 1 | 15.10.2015 | 4.11.2015 9:00| {{pdf|du1}} | Sekvenovanie, zarovnávanie }}
{{DU | Domáca úloha 2 | 13.11.2014 | 3.12.2014 9:00 | {{pdf|du2}} | HMM, evolúcia, komparatívna genomika<br>Súbory pre informatikov: [[Media:Du2-i.zip|zip]] }}
+
{{DU | Domáca úloha 2 | 12.11.2015 | 2.12.2015 9:00 | {{pdf|du2}} | HMM, evolúcia, komparatívna genomika<!-- <br>Súbory pre informatikov: [[Media:Du2-i.zip|zip]] --> }}
{{DU | Domáca úloha 3 | 4.12.2014 | 17.12.2014 9:00 | {{pdf|du3}} | Proteíny <br>Proteínová sekvencia: [[DU3-prot]]}}
+
{{DU | Domáca úloha 3 | 3.12.2015 | 16.12.2015 9:00 | {{pdf|du3}} | Proteíny <!-- <br>Proteínová sekvencia: [[DU3-prot]] --> }}
{{DU | Výber článku na journal club | | 22.10.2014 | [[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]]  | Vyplňte formulár do 22:00 }}
+
{{DU | Výber článku na journal club | | 21.10.2015 22:00 | <!- [[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]]  | Vyplňte formulár--> }}
{{DU | Správa zo journal clubu | | 19.12.2014 |  | E-mailom B. Brejovej v pdf formáte do 22:00 }}
+
{{DU | Správa zo journal clubu | | 18.12.2015 |  | E-mailom B. Brejovej v pdf formáte do 22:00 }}
{{DU | Návrhy projektov |  | 19.12.2014 | | E-mailom B. Brejovej do 22:00 }}
+
{{DU | Návrhy projektov |  | 15.12.2015 | | E-mailom B. Brejovej do 22:00 }}
{{DU | Odovzdanie projektov |  | 23.1.2015 | | E-mailom B. Brejovej do 22:00 }}
+
{{DU | Odovzdanie projektov |  | 22.1.2016 | | E-mailom B. Brejovej do 22:00 }}
 
|}
 
|}
 
Domáce úlohy odovzdávajte v papierovej podobe pod dvere kancelárie M163 alebo na vyučovacej hodine, najneskôr do uvedeného termínu.
 
Domáce úlohy odovzdávajte v papierovej podobe pod dvere kancelárie M163 alebo na vyučovacej hodine, najneskôr do uvedeného termínu.

Verzia zo dňa a času 10:15, 24. september 2015

Dátum zverejnenia Termín odovzdania Zadanie
Domáca úloha 1 15.10.2015 4.11.2015 9:00 pdf
Domáca úloha 2 12.11.2015 2.12.2015 9:00 pdf
Domáca úloha 3 3.12.2015 16.12.2015 9:00 pdf
Výber článku na journal club 21.10.2015 22:00 <!- zoznam článkov a formulár
Správa zo journal clubu 18.12.2015
Návrhy projektov 15.12.2015
Odovzdanie projektov 22.1.2016

Domáce úlohy odovzdávajte v papierovej podobe pod dvere kancelárie M163 alebo na vyučovacej hodine, najneskôr do uvedeného termínu.