1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2023/24

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle
Cvičenia vo štvrtok o 14:00 sú určené pre študentov BIN, INF, mINF, mAIN, DAV. Cvičenia vo štvrtok o 17:20 sú pre študentov z PriFUK a z fyzikálnych odborov. Obidvoje cvičenia sa budú konať už v prvom týždni semestra.
Quizzes can be found in Moodle.


Tasks and dates: Rozdiel medzi revíziami

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 5: Riadok 5:
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Zadanie'''
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Zadanie'''
 
{{DU | Domáca úloha 1 | 15.10.2015 | 4.11.2015 do 9:00| {{pdf|du1}} | Sekvenovanie, zarovnávanie <br>Súbory pre biológov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/du1/du1-b.xls Excelová tabuľka]}}
 
{{DU | Domáca úloha 1 | 15.10.2015 | 4.11.2015 do 9:00| {{pdf|du1}} | Sekvenovanie, zarovnávanie <br>Súbory pre biológov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/du1/du1-b.xls Excelová tabuľka]}}
{{DU | Domáca úloha 2 | 12.11.2015 | 2.12.2015 do 9:00 | {{pdf|du2}} | HMM, evolúcia, komparatívna genomika<!-- <br>Súbory pre informatikov: [[Media:Du2-i.zip|zip]] --> }}
+
{{DU | Domáca úloha 2 | 12.11.2015 | 2.12.2015 do 9:00 | {{pdf|du2}} | HMM, evolúcia, komparatívna genomika<br>Súbory pre informatikov: [[Media:A2-i.zip|zip]] }}
 
{{DU | Domáca úloha 3 | 3.12.2015 | 16.12.2015 do 9:00 | {{pdf|du3}} | Expresia, proteíny, RNA <!-- <br>Proteínová sekvencia: [[DU3-prot]] --> }}
 
{{DU | Domáca úloha 3 | 3.12.2015 | 16.12.2015 do 9:00 | {{pdf|du3}} | Expresia, proteíny, RNA <!-- <br>Proteínová sekvencia: [[DU3-prot]] --> }}
 
{{DU | Výber článku na journal club | 9.10.2015 | 21.10.2015 do 22:00 | [[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]] | Vyplňte formulár}}
 
{{DU | Výber článku na journal club | 9.10.2015 | 21.10.2015 do 22:00 | [[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]] | Vyplňte formulár}}

Verzia zo dňa a času 22:13, 14. november 2015

Dátum zverejnenia Termín odovzdania Zadanie
Domáca úloha 1 15.10.2015 4.11.2015 do 9:00 pdf
Domáca úloha 2 12.11.2015 2.12.2015 do 9:00 pdf
Domáca úloha 3 3.12.2015 16.12.2015 do 9:00 pdf
Výber článku na journal club 9.10.2015 21.10.2015 do 22:00 zoznam článkov a formulár
Správa zo journal clubu 18.12.2015 do 22:00
Návrhy projektov 15.12.2015 do 22:00
Odovzdanie projektov 22.1.2016 do 22:00

Domáce úlohy odovzdávajte v papierovej podobe pod dvere kancelárie M163 alebo na vyučovacej hodine, najneskôr do uvedeného termínu.