1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2022/23

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle · Discussion
Quizzes can be found in Moodle.
Homework assignments and journal club papers can be found in Tasks and dates.
Groups for journal club have each their own channel in MS Teams.


Tasks and dates: Rozdiel medzi revíziami

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 4: Riadok 4:
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Termín odovzdania'''  
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Termín odovzdania'''  
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Zadanie'''
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Zadanie'''
{{DU | Domáca úloha 1 | 15.10.2015 | 4.11.2015 do 9:00| {{pdf|du1}} | Sekvenovanie, zarovnávanie <br>Súbory pre biológov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/du1/du1-b.xls Excelová tabuľka]}}
+
{{DU | Domáca úloha 1 | 13.10.2016 | 2.11.2016 do 9:00| <!-- {{pdf|du1}} --> | Sekvenovanie, zarovnávanie <!-- <br>Súbory pre biológov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/du1/du1-b.xls Excelová tabuľka] -->}}
{{DU | Domáca úloha 2 | 12.11.2015 | 2.12.2015 do 9:00 | {{pdf|du2}} | HMM, evolúcia, komparatívna genomika<br>Súbory pre informatikov: [[Media:A2-i.zip|zip]] }}
+
{{DU | Domáca úloha 2 | 11.11.2016 | 30.11.2016 do 9:00 | <!-- {{pdf|du2}} --> | HMM, evolúcia, komparatívna genomika<!-- <br>Súbory pre informatikov: [[Media:A2-i.zip|zip]]--> }}
{{DU | Domáca úloha 3 | 3.12.2015 | 16.12.2015 do 9:00 | {{pdf|du3}} | Expresia, proteíny, RNA <!-- <br>Proteínová sekvencia: [[DU3-prot]] --> }}
+
{{DU | Domáca úloha 3 | 1.12.2016 | 14.12.2016 do 9:00 | <!-- {{pdf|du3}} --> | Expresia, proteíny, RNA <!-- <br>Proteínová sekvencia: [[DU3-prot]] --> }}
 
{{DU | Výber článku na journal club | 6.10.2016 | 19.10.2016 do 22:00 | <!--[[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]]--> | Vyplňte formulár }}
 
{{DU | Výber článku na journal club | 6.10.2016 | 19.10.2016 do 22:00 | <!--[[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]]--> | Vyplňte formulár }}
 
{{DU | Správa zo journal clubu | | 16.12.2016 do 22:00|  | E-mailom B. Brejovej v pdf formáte }}
 
{{DU | Správa zo journal clubu | | 16.12.2016 do 22:00|  | E-mailom B. Brejovej v pdf formáte }}

Verzia zo dňa a času 20:44, 21. september 2016

Dátum zverejnenia Termín odovzdania Zadanie
Domáca úloha 1 13.10.2016 2.11.2016 do 9:00
Domáca úloha 2 11.11.2016 30.11.2016 do 9:00
Domáca úloha 3 1.12.2016 14.12.2016 do 9:00
Výber článku na journal club 6.10.2016 19.10.2016 do 22:00
Správa zo journal clubu 16.12.2016 do 22:00
Návrhy projektov 12.12.2016 do 22:00
Odovzdanie projektov 23.1.2017 do 22:00

Domáce úlohy odovzdávajte v papierovej podobe pod dvere kancelárie M163 alebo na vyučovacej hodine, najneskôr do uvedeného termínu.