1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2022/23

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle · Discussion
Quizzes can be found in Moodle.
Homework assignments and journal club papers can be found in Tasks and dates.
Groups for journal club have each their own channel in MS Teams.


Tasks and dates: Rozdiel medzi revíziami

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 7: Riadok 7:
 
{{DU | Domáca úloha 2 | 11.11.2016 | 30.11.2016 do 9:00 | <!-- {{pdf|du2}} --> | HMM, evolúcia, komparatívna genomika<!-- <br>Súbory pre informatikov: [[Media:A2-i.zip|zip]]--> }}
 
{{DU | Domáca úloha 2 | 11.11.2016 | 30.11.2016 do 9:00 | <!-- {{pdf|du2}} --> | HMM, evolúcia, komparatívna genomika<!-- <br>Súbory pre informatikov: [[Media:A2-i.zip|zip]]--> }}
 
{{DU | Domáca úloha 3 | 1.12.2016 | 14.12.2016 do 9:00 | <!-- {{pdf|du3}} --> | Expresia, proteíny, RNA <!-- <br>Proteínová sekvencia: [[DU3-prot]] --> }}
 
{{DU | Domáca úloha 3 | 1.12.2016 | 14.12.2016 do 9:00 | <!-- {{pdf|du3}} --> | Expresia, proteíny, RNA <!-- <br>Proteínová sekvencia: [[DU3-prot]] --> }}
{{DU | Výber článku na journal club | 6.10.2016 | 19.10.2016 do 22:00 | <!--[[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]]--> | Vyplňte formulár }}
+
{{DU | Výber článku na journal club | 6.10.2016 | 19.10.2016 do 22:00 | [[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]] | Vyplňte formulár }}
 
{{DU | Správa zo journal clubu | | 16.12.2016 do 22:00|  | E-mailom B. Brejovej v pdf formáte }}
 
{{DU | Správa zo journal clubu | | 16.12.2016 do 22:00|  | E-mailom B. Brejovej v pdf formáte }}
 
{{DU | Návrhy projektov |  | 12.12.2016 do 22:00 | | E-mailom B. Brejovej }}
 
{{DU | Návrhy projektov |  | 12.12.2016 do 22:00 | | E-mailom B. Brejovej }}

Verzia zo dňa a času 20:38, 5. október 2016

Dátum zverejnenia Termín odovzdania Zadanie
Domáca úloha 1 13.10.2016 2.11.2016 do 9:00
Domáca úloha 2 11.11.2016 30.11.2016 do 9:00
Domáca úloha 3 1.12.2016 14.12.2016 do 9:00
Výber článku na journal club 6.10.2016 19.10.2016 do 22:00 zoznam článkov a formulár
Správa zo journal clubu 16.12.2016 do 22:00
Návrhy projektov 12.12.2016 do 22:00
Odovzdanie projektov 23.1.2017 do 22:00

Domáce úlohy odovzdávajte v papierovej podobe pod dvere kancelárie M163 alebo na vyučovacej hodine, najneskôr do uvedeného termínu.