1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2023/24

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle
Cvičenia vo štvrtok o 14:00 sú určené pre študentov BIN, INF, mINF, mAIN, DAV. Cvičenia vo štvrtok o 17:20 sú pre študentov z PriFUK a z fyzikálnych odborov. Obidvoje cvičenia sa budú konať už v prvom týždni semestra.
Quizzes can be found in Moodle.


Tasks and dates: Rozdiel medzi revíziami

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 6: Riadok 6:
 
{{DU | Domáca úloha 1 | 13.10.2016 | 3.11.2016 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio)| {{pdf|du1}} | Sekvenovanie, zarovnávanie <br>Súbory pre biológov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/du1/du1-b.xls Excelová tabuľka] }}
 
{{DU | Domáca úloha 1 | 13.10.2016 | 3.11.2016 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio)| {{pdf|du1}} | Sekvenovanie, zarovnávanie <br>Súbory pre biológov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/du1/du1-b.xls Excelová tabuľka] }}
 
{{DU | Domáca úloha 2 | 11.11.2016 | 1.12.2016 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio) | {{pdf|du2}} | HMM, evolúcia, komparatívna genomika <br>Súbory pre informatikov: [[Media:A2-i.zip|zip]] }}
 
{{DU | Domáca úloha 2 | 11.11.2016 | 1.12.2016 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio) | {{pdf|du2}} | HMM, evolúcia, komparatívna genomika <br>Súbory pre informatikov: [[Media:A2-i.zip|zip]] }}
{{DU | Domáca úloha 3 | 1.12.2016 | 15.12.2016 do 14:00 | <!-- {{pdf|du3}} --> | Expresia, proteíny, RNA <!-- <br>Proteínová sekvencia: [[DU3-prot]] --> }}
+
{{DU | Domáca úloha 3 | 1.12.2016 | 15.12.2016 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio) | {{pdf|du3}} | Expresia, proteíny, RNA <!-- <br>Proteínová sekvencia: [[DU3-prot]] --> }}
 
{{DU | Výber článku na journal club | 6.10.2016 | 19.10.2016 do 22:00 | [[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]] | Vyplňte formulár }}
 
{{DU | Výber článku na journal club | 6.10.2016 | 19.10.2016 do 22:00 | [[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]] | Vyplňte formulár }}
 
{{DU | Správa zo journal clubu | | 16.12.2016 do 22:00|  | E-mailom B. Brejovej v pdf formáte }}
 
{{DU | Správa zo journal clubu | | 16.12.2016 do 22:00|  | E-mailom B. Brejovej v pdf formáte }}

Verzia zo dňa a času 20:02, 1. december 2016

Dátum zverejnenia Termín odovzdania Zadanie
Domáca úloha 1 13.10.2016 3.11.2016 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio) pdf
Domáca úloha 2 11.11.2016 1.12.2016 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio) pdf
Domáca úloha 3 1.12.2016 15.12.2016 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio) pdf
Výber článku na journal club 6.10.2016 19.10.2016 do 22:00 zoznam článkov a formulár
Správa zo journal clubu 16.12.2016 do 22:00
Návrhy projektov 12.12.2016 do 22:00
Odovzdanie projektov 23.1.2017 do 22:00

Domáce úlohy odovzdávajte v papierovej podobe pod dvere kancelárie M163 alebo na vyučovacej hodine, najneskôr do uvedeného termínu.
Informatici v úlohe 2 odovzdávajú zdrojový kód programu v systéme Moodle.