1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2022/23

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle · Discussion
Quizzes can be found in Moodle.
Homework assignments and journal club papers can be found in Tasks and dates.
Groups for journal club have each their own channel in MS Teams.


Tasks and dates: Rozdiel medzi revíziami

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 4: Riadok 4:
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Termín odovzdania'''  
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Termín odovzdania'''  
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Zadanie'''
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Zadanie'''
{{DU | Domáca úloha 1 | 13.10.2016 | 3.11.2016 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio)| {{pdf|du1}} | Sekvenovanie, zarovnávanie <br>Súbory pre biológov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/du1/du1-b.xls Excelová tabuľka] }}
+
{{DU | Domáca úloha 1 | 19.10.2017 | 9.11.2017 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio)| <!-- {{pdf|du1}} --> | Sekvenovanie, zarovnávanie <!-- <br>Súbory pre biológov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/du1/du1-b.xls Excelová tabuľka] --> }}
{{DU | Domáca úloha 2 | 11.11.2016 | 1.12.2016 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio) | {{pdf|du2}} | HMM, evolúcia, komparatívna genomika <br>Súbory pre informatikov: [[Media:A2-i.zip|zip]] }}
+
{{DU | Domáca úloha 2 | 16.11.2017 | 7.12.2017 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio) | <!-- {{pdf|du2}} --> | HMM, evolúcia, komparatívna genomika <!-- <br>Súbory pre informatikov: [[Media:A2-i.zip|zip]] --> }}
{{DU | Domáca úloha 3 | 1.12.2016 | 15.12.2016 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio) | {{pdf|du3}} | Expresia, proteíny, RNA <!-- <br>Proteínová sekvencia: [[DU3-prot]] --> }}
+
{{DU | Domáca úloha 3 | 7.12.2017 | 21.12.2017 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio) | <!-- {{pdf|du3}} -->| Expresia, proteíny, RNA <!-- <br>Proteínová sekvencia: [[DU3-prot]] --> }}
{{DU | Výber článku na journal club | 6.10.2016 | 19.10.2016 do 22:00 | [[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]] | Vyplňte formulár }}
+
{{DU | Výber článku na journal club | 12.10.2017 | 24.10.2017 do 22:00 | <!-- [[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]] --> | Vyplňte formulár }}
{{DU | Správa zo journal clubu | | 16.12.2016 do 22:00|  | E-mailom B. Brejovej v pdf formáte }}
+
{{DU | Správa zo journal clubu | | 22.12.2017 do 22:00|  | E-mailom B. Brejovej v pdf formáte }}
{{DU | Návrhy projektov |  | 12.12.2016 do 22:00 | | E-mailom B. Brejovej }}
+
{{DU | Návrhy projektov |  | 21.12.2017 do 22:00 | | E-mailom B. Brejovej }}
{{DU | Odovzdanie projektov |  | 23.1.2017 do 22:00 | | E-mailom B. Brejovej }}
+
{{DU | Odovzdanie projektov |  | 22.1.2018 do 22:00 | | E-mailom B. Brejovej }}
 
|}
 
|}
 
Domáce úlohy odovzdávajte v papierovej podobe pod dvere kancelárie M163 alebo na vyučovacej hodine, najneskôr do uvedeného termínu.<br>
 
Domáce úlohy odovzdávajte v papierovej podobe pod dvere kancelárie M163 alebo na vyučovacej hodine, najneskôr do uvedeného termínu.<br>
 
Informatici v úlohe 2 odovzdávajú zdrojový kód programu v systéme [https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/mod/assign/view.php?id=17113 Moodle].
 
Informatici v úlohe 2 odovzdávajú zdrojový kód programu v systéme [https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/mod/assign/view.php?id=17113 Moodle].

Verzia zo dňa a času 12:59, 27. september 2017

Dátum zverejnenia Termín odovzdania Zadanie
Domáca úloha 1 19.10.2017 9.11.2017 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio)
Domáca úloha 2 16.11.2017 7.12.2017 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio)
Domáca úloha 3 7.12.2017 21.12.2017 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio)
Výber článku na journal club 12.10.2017 24.10.2017 do 22:00
Správa zo journal clubu 22.12.2017 do 22:00
Návrhy projektov 21.12.2017 do 22:00
Odovzdanie projektov 22.1.2018 do 22:00

Domáce úlohy odovzdávajte v papierovej podobe pod dvere kancelárie M163 alebo na vyučovacej hodine, najneskôr do uvedeného termínu.
Informatici v úlohe 2 odovzdávajú zdrojový kód programu v systéme Moodle.