1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2021/22

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle · Discussion
Cvičenia vo štvrtok o 14:00 sú určené pre študentov BIN, INF, mINF, mAIN, DAV. Cvičenia vo štvrtok o 17:20 sú pre študentov z PriFUK a z fyzikálnych odborov. Obidvoje cvičenia sa budú konať už v prvom týždni semestra.


Tasks and dates: Rozdiel medzi revíziami

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 7: Riadok 7:
 
{{DUviac}} [https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2160 Vypĺňajte v Moodli]
 
{{DUviac}} [https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2160 Vypĺňajte v Moodli]
 
|-
 
|-
{{DU | Domáca úloha 1 | 15.10.2020 | 10.11.2020 do 22:00| <!-- inf: {{pdf|a1i}}, bio: {{pdf|a1b}} --> }}
+
{{DU | Domáca úloha 1 | 15.10.2020 | 10.11.2020 do 22:00| inf: {{pdf|a1i}}, bio: {{pdf|a1b}} }}
<!-- {{DUviac}} Sekvenovanie, zarovnávanie<br>Súbory pre biológov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/du1/du1-b.xls Excelová tabuľka]<br>Moodle: [https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/mod/assign/view.php?id=28056 informatici], [https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/mod/assign/view.php?id=28057 biológovia] -->
+
{{DUviac}} Sekvenovanie, zarovnávanie<br>Súbory pre biológov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/du1/du1-b.xls Excelová tabuľka]<br>Moodle: [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40955 informatici], [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40956 biológovia]
 
|-
 
|-
 
{{DU | Domáca úloha 2 | 12.11.2020 | 1.12.2020 do 22:00 | <!-- inf: {{pdf|a2i}}, bio: {{pdf|a2b}} --> }}
 
{{DU | Domáca úloha 2 | 12.11.2020 | 1.12.2020 do 22:00 | <!-- inf: {{pdf|a2i}}, bio: {{pdf|a2b}} --> }}
Riadok 16: Riadok 16:
 
<!-- {{DUviac}} Proteíny, RNA <br>Sekvencia: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/a3.fasta fasta]<br>[https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/mod/assign/view.php?id=27177 Moodle]  -->
 
<!-- {{DUviac}} Proteíny, RNA <br>Sekvencia: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/a3.fasta fasta]<br>[https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/mod/assign/view.php?id=27177 Moodle]  -->
 
|-
 
|-
{{DU | Výber článku na journal club | 15.10.2020 | 27.10.2020 do 22:00 | [[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]] }}
+
{{DU | Výber článku na journal club | 15.10.2020 | 21.10.2020 do 22:00 | [[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]] }}
 
{{DUviac}} Vyplňte formulár
 
{{DUviac}} Vyplňte formulár
 
{{DU | Správa zo journal clubu | | 18.12.2020 do 22:00|  }}
 
{{DU | Správa zo journal clubu | | 18.12.2020 do 22:00|  }}

Verzia zo dňa a času 14:58, 15. október 2020

Dátum zverejnenia Termín odovzdania Zadanie
Kvízy štvrtok 19:00 Ďalšia streda 22:00
Vypĺňajte v Moodli
Domáca úloha 1 15.10.2020 10.11.2020 do 22:00 inf: pdf, bio: pdf
Sekvenovanie, zarovnávanie
Súbory pre biológov: Excelová tabuľka
Moodle: informatici, biológovia
Domáca úloha 2 12.11.2020 1.12.2020 do 22:00
Domáca úloha 3 26.11.2020 15.12.2020 do 22:00
Výber článku na journal club 15.10.2020 21.10.2020 do 22:00 zoznam článkov a formulár
Vyplňte formulár
Správa zo journal clubu 18.12.2020 do 22:00

Ak nie je v zadaní povedané inak, domáce úlohy odovzdávajte v pdf verzii do systému Moodle najneskôr do uvedeného termínu.