1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2023/24

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle
Cvičenia vo štvrtok o 14:00 sú určené pre študentov BIN, INF, mINF, mAIN, DAV. Cvičenia vo štvrtok o 17:20 sú pre študentov z PriFUK a z fyzikálnych odborov. Obidvoje cvičenia sa budú konať už v prvom týždni semestra.
Quizzes can be found in Moodle.


Tasks and dates: Rozdiel medzi revíziami

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 1: Riadok 1:
 
{| border="1" style="border-collapse:collapse"
 
{| border="1" style="border-collapse:collapse"
 
|  
 
|  
| style="background:#f0f0f0" | '''Dátum zverejnenia'''
+
| style="background:#f0f0f0" | '''When published'''
| style="background:#f0f0f0" | '''Termín odovzdania'''  
+
| style="background:#f0f0f0" | '''Deadline for submitting'''  
| style="background:#f0f0f0" | '''Zadanie'''
+
| style="background:#f0f0f0" | '''Questions'''
{{DU | Kvízy | štvrtok 19:00  | Ďalšia streda 22:00 | }}
+
{{DU | Quizes | Each Thursday 19:00  | Next Wednesday 22:00 | }}
{{DUviac}} [https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2160 Vypĺňajte v Moodli]
+
{{DUviac}} [https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2160 Answer in Moodle]
 
|-
 
|-
{{DU | Domáca úloha 1 | 15.10.2020 | 10.11.2020 do 22:00| inf: {{pdf|a1i}}, bio: {{pdf|a1b}} }}
+
{{DU | Homework 1 | Oct. 14, 2021 | November 9, 2021 22:00| <!-- inf: {{pdf|a1i}}, bio: {{pdf|a1b}}--> }}
{{DUviac}} Sekvenovanie, zarovnávanie<br>Súbory pre biológov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/du1/du1-b.xls Excelová tabuľka]<br>Moodle: [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40955 informatici], [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40956 biológovia]
+
{{DUviac}} Sequencing, alignment<!-- <br>Súbory pre biológov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/du1/du1-b.xls Excelová tabuľka]<br>Moodle: [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40955 informatici], [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40956 biológovia] -->
 
|-
 
|-
{{DU | Domáca úloha 2 | 12.11.2020 | 1.12.2020 do 22:00 | inf: {{pdf|a2i}}, bio: {{pdf|a2b}} }}
+
{{DU | Homework 2 | Nov. 11, 2021 | Nov. 30, 2021 22:00 | <!-- inf: {{pdf|a2i}}, bio: {{pdf|a2b}}--> }}
{{DUviac}} Evolúcia, komparatívna genomika <br>Súbory pre informatikov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/a2-i.zip zip]<br>Moodle: [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40957 informatici], [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40958 biológovia]
+
{{DUviac}} Evolution, comparative genomics <!--<br>Súbory pre informatikov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/a2-i.zip zip]<br>Moodle: [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40957 informatici], [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40958 biológovia]-->
 
|-
 
|-
{{DU | Domáca úloha 3 | 1.12.2020 | 22.12.2020 do 22:00 | {{pdf|a3}} }}
+
{{DU | Homework 3 | Nov. 30, 2021 | Dec. 14, 2021 22:00 | <!--{{pdf|a3}}--> }}
{{DUviac}} Proteíny, RNA <br>Sekvencia: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/a3.fasta fasta]<br>[https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40959 Moodle]
+
{{DUviac}} Proteins, RNA <!--<br>Sekvencia: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/a3.fasta fasta]<br>[https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40959 Moodle]-->
 
|-
 
|-
{{DU | Výber článku na journal club | 15.10.2020 | 21.10.2020 do 22:00 | [[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]] }}
+
{{DU | Journal club paper selection | Oct. 14, 2021 | Oct. 20, 2021 22:00 | <!--[[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]]--> }}
{{DUviac}} Vyplňte formulár
+
<!-- {{DUviac}} Vyplňte formulár-->
{{DU | Správa zo journal clubu | | 18.12.2020 do 22:00|  }}
+
{{DU | Journal club report | | Dec. 17, 2021 22:00|  }}
{{DUviac}} Odovzdať v [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40960 Moodli] v pdf formáte (1x za skupinu)
+
<!-- {{DUviac}} Odovzdať v [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40960 Moodli] v pdf formáte (1x za skupinu) -->
 
|}
 
|}
Ak nie je v zadaní povedané inak, domáce úlohy odovzdávajte v pdf verzii do systému Moodle najneskôr do uvedeného termínu.
+
All assignments should be submitted to Moodle as a pdf before the specified deadline.

Verzia zo dňa a času 22:46, 22. september 2021

When published Deadline for submitting Questions
Quizes Each Thursday 19:00 Next Wednesday 22:00
Answer in Moodle
Homework 1 Oct. 14, 2021 November 9, 2021 22:00
Sequencing, alignment
Homework 2 Nov. 11, 2021 Nov. 30, 2021 22:00
Evolution, comparative genomics
Homework 3 Nov. 30, 2021 Dec. 14, 2021 22:00
Proteins, RNA
Journal club paper selection Oct. 14, 2021 Oct. 20, 2021 22:00
Journal club report Dec. 17, 2021 22:00

All assignments should be submitted to Moodle as a pdf before the specified deadline.