1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2023/24

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle
Cvičenia vo štvrtok o 14:00 sú určené pre študentov BIN, INF, mINF, mAIN, DAV. Cvičenia vo štvrtok o 17:20 sú pre študentov z PriFUK a z fyzikálnych odborov. Obidvoje cvičenia sa budú konať už v prvom týždni semestra.
Quizzes can be found in Moodle.


Tasks and dates: Rozdiel medzi revíziami

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
(11 intermediate revisions by the same user not shown)
Riadok 1: Riadok 1:
 +
<!--
 
{| border="1" style="border-collapse:collapse"
 
{| border="1" style="border-collapse:collapse"
 
|  
 
|  
Riadok 4: Riadok 5:
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Deadline for submitting'''  
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Deadline for submitting'''  
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Questions'''
 
| style="background:#f0f0f0" | '''Questions'''
{{DU | Quizes | Each Thursday 19:00  | Next Wednesday 22:00 | }}
+
{{DU | Quizes (Slovak only) | Each Thursday 19:00  | Next Wednesday 22:00 | }}
{{DUviac}} [https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2160 Answer in Moodle]
+
{{DUviac}} [https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2160 Quizzes in Moodle]
 
|-
 
|-
{{DU | Homework 1 | Oct. 14, 2021 | November 9, 2021 22:00| <!-- inf: {{pdf|a1i}}, bio: {{pdf|a1b}}--> }}
+
{{DU | Homework 1 | Oct. 14, 2021 | November 9, 2021 22:00| inf: {{pdf|a1i-en}}, bio: {{pdf|a1b}} }}
{{DUviac}} Sequencing, alignment<!-- <br>Súbory pre biológov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/du1/du1-b.xls Excelová tabuľka]<br>Moodle: [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40955 informatici], [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40956 biológovia] -->
+
{{DUviac}} Sequencing, alignment<br>Files for biologists: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/du1/du1-b.xls Excel table]<br>Moodle: [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40955 inf], [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40956 bio]
 
|-
 
|-
{{DU | Homework 2 | Nov. 11, 2021 | Nov. 30, 2021 22:00 | <!-- inf: {{pdf|a2i}}, bio: {{pdf|a2b}}--> }}
+
{{DU | Homework 2 | Nov. 11, 2021 | Nov. 30, 2021 22:00 | inf: {{pdf|a2i-en}}, bio: {{pdf|a2b}} }}
{{DUviac}} Evolution, comparative genomics <!--<br>Súbory pre informatikov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/a2-i.zip zip]<br>Moodle: [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40957 informatici], [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40958 biológovia]-->
+
{{DUviac}} Evolution, comparative genomics <br>Files for computer scientists: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/a2-i.zip zip]<br>Moodle: [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40957 inf], [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40958 bio]
 
|-
 
|-
{{DU | Homework 3 | Nov. 30, 2021 | Dec. 14, 2021 22:00 | <!--{{pdf|a3}}--> }}
+
{{DU | Homework 3 | Nov. 30, 2021 | Dec. 14, 2021 22:00 | {{pdf|a3-en}} }}
{{DUviac}} Proteins, RNA <!--<br>Sekvencia: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/a3.fasta fasta]<br>[https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40959 Moodle]-->
+
{{DUviac}} Proteins, RNA<br>Sequence: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/a3.fasta fasta]<br>[https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40959 Moodle]
 
|-
 
|-
{{DU | Journal club paper selection | Oct. 14, 2021 | Oct. 20, 2021 22:00 | <!--[[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]]--> }}
+
{{DU | Journal club paper selection | Oct. 14, 2021 | Oct. 20, 2021 22:00 | [[Journal club papers|list of papers and form]] }}
<!-- {{DUviac}} Vyplňte formulár-->
+
{{DUviac}} Please submit the form
 
{{DU | Journal club report | | Dec. 17, 2021 22:00|  }}
 
{{DU | Journal club report | | Dec. 17, 2021 22:00|  }}
<!-- {{DUviac}} Odovzdať v [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40960 Moodli] v pdf formáte (1x za skupinu) -->
+
{{DUviac}} Submit in [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40960 Moodle] (1x per group)  
 
|}
 
|}
 
All assignments should be submitted to Moodle as a pdf before the specified deadline.
 
All assignments should be submitted to Moodle as a pdf before the specified deadline.
 +
-->

Verzia zo dňa a času 11:03, 21. september 2022