1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2022/23

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle · Discussion
Quizzes can be found in Moodle.
Homework assignments and journal club papers can be found in Tasks and dates.
Groups for journal club have each their own channel in MS Teams.


Tasks and dates: Rozdiel medzi revíziami

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 
(52 intermediate revisions by the same user not shown)
Riadok 1: Riadok 1:
 
{| border="1" style="border-collapse:collapse"
 
{| border="1" style="border-collapse:collapse"
 
|  
 
|  
| style="background:#f0f0f0" | '''Dátum zverejnenia'''
+
| style="background:#f0f0f0" | '''When published'''
| style="background:#f0f0f0" | '''Termín odovzdania'''  
+
| style="background:#f0f0f0" | '''Deadline for submitting'''  
| style="background:#f0f0f0" | '''Zadanie'''
+
| style="background:#f0f0f0" | '''Questions'''
{{DU | Domáca úloha 1 | 19.10.2017 | 9.11.2017 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio)| {{pdf|du1}} | Sekvenovanie, zarovnávanie <br>Súbory pre biológov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/du1/du1-b.xls Excelová tabuľka] }}
+
{{DU | Quizes (Slovak only) | Each Thursday 19:00  | Next Wednesday 22:00 | }}
{{DU | Domáca úloha 2 | 16.11.2017 | 7.12.2017 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio) | {{pdf|du2}} | HMM, evolúcia, komparatívna genomika <!-- <br>Súbory pre informatikov: [[Media:A2-i.zip|zip]] --> }}
+
{{DUviac}} [https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2160 Quizzes in Moodle]
{{DU | Domáca úloha 3 | 7.12.2017 | 21.12.2017 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio) | <!-- {{pdf|du3}} -->| Expresia, proteíny, RNA <!-- <br>Proteínová sekvencia: [[DU3-prot]] --> }}
+
|-
{{DU | Výber článku na journal club | 12.10.2017 | 24.10.2017 do 22:00 | [[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]] | Vyplňte formulár }}
+
{{DU | Homework 1 | Oct. 13, 2022 | Nov. 8, 2022 22:00| inf: {{pdf|a1i}}, bio: {{pdf|a1b}} }}
{{DU | Správa zo journal clubu | | 22.12.2017 do 22:00|  | E-mailom B. Brejovej v pdf formáte }}
+
{{DUviac}} Sequencing, alignment<br>Files for biologists: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/du1/du1-b.xls Excel table]<br>Moodle: [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40955 inf], [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40956 bio]
{{DU | Návrhy projektov | | 21.12.2017 do 22:00 | | E-mailom B. Brejovej }}
+
|-
{{DU | Odovzdanie projektov |  | 22.1.2018 do 22:00 | | E-mailom B. Brejovej }}
+
{{DU | Homework 2 | Nov. 10, 2022 | Nov. 29, 2022 22:00 | inf: {{pdf|a2i}}, bio: {{pdf|a2b}} }}
 +
{{DUviac}} Evolution, comparative genomics <br>Files for computer scientists: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/a2-i.zip zip]<br>Moodle: [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40957 inf], [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40958 bio]
 +
|-
 +
{{DU | Homework 3 | Nov. 29, 2022 | Dec. 13, 2022 22:00 | <!-- {{pdf|a3}} --> }}
 +
<!-- {{DUviac}} Proteins, RNA<br>Sequence: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/a3.fasta fasta]<br>[https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40959 Moodle] -->
 +
|-
 +
{{DU | Journal club paper selection | Oct. 13, 2022 | Oct. 19, 2022 22:00 | [[Journal club papers|list of papers and form]] }}
 +
{{DUviac}} Please submit the form
 +
{{DU | Journal club report | | Dec. 16, 2022 22:00| }}
 +
<!-- {{DUviac}} Submit in [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40960 Moodle] (1x per group) -->
 
|}
 
|}
Domáce úlohy odovzdávajte v papierovej podobe pod dvere kancelárie M163 alebo na vyučovacej hodine, najneskôr do uvedeného termínu.<br>
+
All assignments should be submitted to Moodle as a pdf before the specified deadline.
Informatici v úlohe 2 odovzdávajú zdrojový kód programu v systéme [https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/mod/assign/view.php?id=17113 Moodle].
+

Aktuálna revízia z 14:47, 10. november 2022

When published Deadline for submitting Questions
Quizes (Slovak only) Each Thursday 19:00 Next Wednesday 22:00
Quizzes in Moodle
Homework 1 Oct. 13, 2022 Nov. 8, 2022 22:00 inf: pdf, bio: pdf
Sequencing, alignment
Files for biologists: Excel table
Moodle: inf, bio
Homework 2 Nov. 10, 2022 Nov. 29, 2022 22:00 inf: pdf, bio: pdf
Evolution, comparative genomics
Files for computer scientists: zip
Moodle: inf, bio
Homework 3 Nov. 29, 2022 Dec. 13, 2022 22:00
Journal club paper selection Oct. 13, 2022 Oct. 19, 2022 22:00 list of papers and form
Please submit the form
Journal club report Dec. 16, 2022 22:00

All assignments should be submitted to Moodle as a pdf before the specified deadline.