1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2022/23

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle · Discussion
Quizzes can be found in Moodle.
Homework assignments and journal club papers can be found in Tasks and dates.
Groups for journal club have each their own channel in MS Teams.


Tasks and dates: Rozdiel medzi revíziami

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 14: Riadok 14:
 
|-
 
|-
 
{{DU | Výber článku na journal club | 12.10.2017 | 24.10.2017 do 22:00 | [[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]] }}
 
{{DU | Výber článku na journal club | 12.10.2017 | 24.10.2017 do 22:00 | [[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]] }}
 +
{{DUviac}}Vyplňte formulár
 
{{DU | Správa zo journal clubu | | 22.12.2017 do 22:00|  }}
 
{{DU | Správa zo journal clubu | | 22.12.2017 do 22:00|  }}
{{DUviac}} Odovzdať v Moodli v pdf formáte (1x za skupinu)  
+
{{DUviac}} Odovzdať v [https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/mod/assign/view.php?id=20863 Moodli] v pdf formáte (1x za skupinu)  
 
{{DU | Návrhy projektov |  | 21.12.2017 do 22:00 | }}  
 
{{DU | Návrhy projektov |  | 21.12.2017 do 22:00 | }}  
 
{{DUviac}} E-mailom B. Brejovej
 
{{DUviac}} E-mailom B. Brejovej

Verzia zo dňa a času 13:31, 7. december 2017

Dátum zverejnenia Termín odovzdania Zadanie
Domáca úloha 1 19.10.2017 9.11.2017 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio) pdf
Sekvenovanie, zarovnávanie
Súbory pre biológov: Excelová tabuľka
Domáca úloha 2 16.11.2017 7.12.2017 do 14:00 (inf) resp. 15:40 (bio) pdf
HMM, evolúcia, komparatívna genomika
Súbory pre informatikov: zip
Informatici odovzdávajú kód v systéme Moodle
Domáca úloha 3 7.12.2017 21.12.2017 do 22:00 pdf
Proteíny, RNA
Sekvencia: fasta
Odovzdajte na papieri alebo cez Moodle
Výber článku na journal club 12.10.2017 24.10.2017 do 22:00 zoznam článkov a formulár
Vyplňte formulár
Správa zo journal clubu 22.12.2017 do 22:00
Odovzdať v Moodli v pdf formáte (1x za skupinu)
Návrhy projektov 21.12.2017 do 22:00
E-mailom B. Brejovej
Odovzdanie projektov 22.1.2018 do 22:00
E-mailom B. Brejovej

Domáce úlohy odovzdávajte v papierovej podobe pod dvere kancelárie M163 alebo na vyučovacej hodine, najneskôr do uvedeného termínu.
Informatici v úlohe 2 odovzdávajú zdrojový kód programu v systéme Moodle.