1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2022/23

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle · Discussion
Quizzes can be found in Moodle.
Homework assignments and journal club papers can be found in Tasks and dates.
Groups for journal club have each their own channel in MS Teams.


Tasks and dates: Rozdiel medzi revíziami

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 1: Riadok 1:
 
{| border="1" style="border-collapse:collapse"
 
{| border="1" style="border-collapse:collapse"
 
|  
 
|  
| style="background:#f0f0f0" | '''Dátum zverejnenia'''
+
| style="background:#f0f0f0" | '''When published'''
| style="background:#f0f0f0" | '''Termín odovzdania'''  
+
| style="background:#f0f0f0" | '''Deadline for submitting'''  
| style="background:#f0f0f0" | '''Zadanie'''
+
| style="background:#f0f0f0" | '''Questions'''
{{DU | Kvízy | štvrtok 19:00  | Ďalšia streda 22:00 | }}
+
{{DU | Quizes | Each Thursday 19:00  | Next Wednesday 22:00 | }}
{{DUviac}} [https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2160 Vypĺňajte v Moodli]
+
{{DUviac}} [https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2160 Answer in Moodle]
 
|-
 
|-
{{DU | Domáca úloha 1 | 15.10.2020 | 10.11.2020 do 22:00| inf: {{pdf|a1i}}, bio: {{pdf|a1b}} }}
+
{{DU | Homework 1 | Oct. 14, 2021 | November 9, 2021 22:00| <!-- inf: {{pdf|a1i}}, bio: {{pdf|a1b}}--> }}
{{DUviac}} Sekvenovanie, zarovnávanie<br>Súbory pre biológov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/du1/du1-b.xls Excelová tabuľka]<br>Moodle: [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40955 informatici], [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40956 biológovia]
+
{{DUviac}} Sequencing, alignment<!-- <br>Súbory pre biológov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/du1/du1-b.xls Excelová tabuľka]<br>Moodle: [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40955 informatici], [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40956 biológovia] -->
 
|-
 
|-
{{DU | Domáca úloha 2 | 12.11.2020 | 1.12.2020 do 22:00 | inf: {{pdf|a2i}}, bio: {{pdf|a2b}} }}
+
{{DU | Homework 2 | Nov. 11, 2021 | Nov. 30, 2021 22:00 | <!-- inf: {{pdf|a2i}}, bio: {{pdf|a2b}}--> }}
{{DUviac}} Evolúcia, komparatívna genomika <br>Súbory pre informatikov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/a2-i.zip zip]<br>Moodle: [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40957 informatici], [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40958 biológovia]
+
{{DUviac}} Evolution, comparative genomics <!--<br>Súbory pre informatikov: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/a2-i.zip zip]<br>Moodle: [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40957 informatici], [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40958 biológovia]-->
 
|-
 
|-
{{DU | Domáca úloha 3 | 1.12.2020 | 22.12.2020 do 22:00 | {{pdf|a3}} }}
+
{{DU | Homework 3 | Nov. 30, 2021 | Dec. 14, 2021 22:00 | <!--{{pdf|a3}}--> }}
{{DUviac}} Proteíny, RNA <br>Sekvencia: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/a3.fasta fasta]<br>[https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40959 Moodle]
+
{{DUviac}} Proteins, RNA <!--<br>Sekvencia: [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi-data/a3.fasta fasta]<br>[https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40959 Moodle]-->
 
|-
 
|-
{{DU | Výber článku na journal club | 15.10.2020 | 21.10.2020 do 22:00 | [[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]] }}
+
{{DU | Journal club paper selection | Oct. 14, 2021 | Oct. 20, 2021 22:00 | <!--[[Články_na_journal_club|zoznam článkov a formulár]]--> }}
{{DUviac}} Vyplňte formulár
+
<!-- {{DUviac}} Vyplňte formulár-->
{{DU | Správa zo journal clubu | | 18.12.2020 do 22:00|  }}
+
{{DU | Journal club report | | Dec. 17, 2021 22:00|  }}
{{DUviac}} Odovzdať v [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40960 Moodli] v pdf formáte (1x za skupinu)
+
<!-- {{DUviac}} Odovzdať v [https://moodle.uniba.sk/mod/assign/view.php?id=40960 Moodli] v pdf formáte (1x za skupinu) -->
 
|}
 
|}
Ak nie je v zadaní povedané inak, domáce úlohy odovzdávajte v pdf verzii do systému Moodle najneskôr do uvedeného termínu.
+
All assignments should be submitted to Moodle as a pdf before the specified deadline.

Verzia zo dňa a času 21:46, 22. september 2021

When published Deadline for submitting Questions
Quizes Each Thursday 19:00 Next Wednesday 22:00
Answer in Moodle
Homework 1 Oct. 14, 2021 November 9, 2021 22:00
Sequencing, alignment
Homework 2 Nov. 11, 2021 Nov. 30, 2021 22:00
Evolution, comparative genomics
Homework 3 Nov. 30, 2021 Dec. 14, 2021 22:00
Proteins, RNA
Journal club paper selection Oct. 14, 2021 Oct. 20, 2021 22:00
Journal club report Dec. 17, 2021 22:00

All assignments should be submitted to Moodle as a pdf before the specified deadline.