1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2022/23

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle · Discussion
Quizzes can be found in Moodle.
Homework assignments and journal club papers can be found in Tasks and dates.
Groups for journal club have each their own channel in MS Teams.


Tasks and dates

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Dátum zverejnenia Termín odovzdania Zadanie
Domáca úloha 1 15.10.2015 4.11.2015 9:00 pdf
Domáca úloha 2 12.11.2015 2.12.2015 9:00 pdf
Domáca úloha 3 3.12.2015 16.12.2015 9:00 pdf
Výber článku na journal club 21.10.2015 22:00 <!- zoznam článkov a formulár
Správa zo journal clubu 18.12.2015
Návrhy projektov 15.12.2015
Odovzdanie projektov 22.1.2016

Domáce úlohy odovzdávajte v papierovej podobe pod dvere kancelárie M163 alebo na vyučovacej hodine, najneskôr do uvedeného termínu.