1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2023/24

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle
Quizzes can be found in Moodle.
Homework assignments and journal club papers can be found in Tasks and dates.
Exam rules, example questions and syllabus
Groups for journal club have each their own group in Moodle.


Tasks and dates

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Dátum zverejnenia Termín odovzdania Zadanie
Domáca úloha 1 15.10.2015 4.11.2015 do 9:00
Domáca úloha 2 12.11.2015 2.12.2015 do 9:00
Domáca úloha 3 3.12.2015 16.12.2015 do 9:00
Výber článku na journal club 9.10.2015 21.10.2015 do 22:00
Správa zo journal clubu 18.12.2015 do 22:00
Návrhy projektov 15.12.2015 do 22:00
Odovzdanie projektov 22.1.2016 do 22:00

Domáce úlohy odovzdávajte v papierovej podobe pod dvere kancelárie M163 alebo na vyučovacej hodine, najneskôr do uvedeného termínu.