1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2023/24

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle
Cvičenia vo štvrtok o 14:00 sú určené pre študentov BIN, INF, mINF, mAIN, DAV. Cvičenia vo štvrtok o 17:20 sú pre študentov z PriFUK a z fyzikálnych odborov. Obidvoje cvičenia sa budú konať už v prvom týždni semestra.
Quizzes can be found in Moodle.


Tasks and dates

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Dátum zverejnenia Termín odovzdania Zadanie
Domáca úloha 1 15.10.2015 4.11.2015 do 9:00 pdf
Domáca úloha 2 12.11.2015 2.12.2015 do 9:00 pdf
Domáca úloha 3 3.12.2015 16.12.2015 do 9:00 pdf
Výber článku na journal club 9.10.2015 21.10.2015 do 22:00
Správa zo journal clubu 18.12.2015 do 22:00
Návrhy projektov 15.12.2015 do 22:00
Odovzdanie projektov 22.1.2016 do 22:00

Domáce úlohy odovzdávajte v papierovej podobe pod dvere kancelárie M163 alebo na vyučovacej hodine, najneskôr do uvedeného termínu.