1-DAV-302: Princípy dátovej vedy
Zima 2022
Info


Info | Domáce úlohy | Prednášky a poznámky


Prednášky:
Pondelok 08:10-09:40, F1-108 9:00-10:30, F1-109 M-XI
Piatok 11:30-13:00, F1-108 M-XII
 
Vyučujúci:
Vladimír Boža M-25, 02/60295196
 
 
Radoslav Harman M-222,
 
 
Tomáš Vinař M-163, 02/60295207
 
 
Oznamy, odovzdávanie úloh:
Komunikácia a odovzdávanie úloh bude prebiehať prostredníctvom platformy Google Classroom, prihláste sa pomocou kódu libm7fs.
 
Hodnotenie predmetu:

Domáce úlohy (3)30%
Projekt20%
Skúška50%
Bonusové body počas semestra
(napr. bonusové úlohy, aktivita)

Hodnotenie: A: 90+, B: 80+, C: 70+, D: 60+, E: 50+
Na získanie známky A-E je potrebné absolvovať skúšku aspoň na 50%, v opačnom prípade je známka Fx.
 


Maintained by 1-DAV-302 personnel