1-DAV-302: Princípy dátovej vedy
Zima 2023
Info


Info | Domáce úlohy | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Prednášky a cvičenia:
Streda 11:30-13:00 B
Piatok 9:50-11:20 F2
niektoré týždne cvičenia namiesto piatkových prednášok v F1-223

Prvá prednáška bude v piatok 22.9.2023. Prednáška v stredu 20.9. odpadne!
 

Vyučujúci:
Tomáš Vinař M-163, 02/60295207
 
 
Vladimír Boža M-25, 02/60295196
 
 
Oznamy, odovzdávanie úloh:
Komunikácia a odovzdávanie úloh bude prebiehať prostredníctvom platformy Google Classroom, prihláste sa pomocou kódu edjyvu6.
 
Hodnotenie predmetu:

Domáce úlohy (3)30%
Projekt20%
Skúška50%
Bonusové body počas semestra
(napr. bonusové úlohy, aktivita)

Hodnotenie: A: 90+, B: 80+, C: 70+, D: 60+, E: 50+
Na získanie známky A-E je potrebné absolvovať skúšku aspoň na 50%, v opačnom prípade je známka Fx.
 


Maintained by 1-DAV-302 personnel