Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, LS 2016/17

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Projekt · Netbeans · Odovzdávanie · Test a skúška
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· Predvádzanie projektov bude v pondelok 5.6. od 9:00 do 12:00 a v utorok 6.6 od 12:00 do 13:30 (po skúške), oboje v miestnosti M217. Na termín sa prihláste v AIS. Ak robíte vo dvojici, prihlási sa iba jeden člen dvojice.
· Body zo záverečného testu sú na testovači. Poradie príkladov: P1: do šírky, P2: topologické, P3: výnimky, P4: iterátor, P5: testy, P6: strom. Bolo potrebné získať aspoň 20 bodov zo 40.
· Opravný test bude 19.6.2017 od 9:00 v miestnosti M-I. Na termín sa prihláste v AISe.
· Zapisovanie známok a osobné stretnutia ku skúške budú v utorok 13.6. 13:30-14:30 v M163 a v stredu 14.6. 14:00-14:30 v M163.


Cvičenia 19

Z Programovanie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Grafické komponenty a Eventy

Vytvorte JavaFX aplikáciu s panelom triedy Pane

 • pri kliknutí ľavým tlačítkom na panel sa na tomto mieste zobrazí nový štvorček (trieda Rectangle)
 • pri kliknutí pravým tlačítkom to bude kruh (trieda Ellipse).
 • ak užívateľ klikne na už existujúci komponent, náhodne zmení jeho farbu
 • v prípade, ak pri kliknutí myšou drží klávesové tlačítko Ctrl, komponent vymaže.
 • umožnite užívateľovi posúvať posledne vytvorený alebo označený komponent pomocou šípok na klávesnici
 • Obdobne umožnite zväčšovať komponenty pomocou kláves + a -

Viacero EventHandlerov na rovnakom prvku čakajúcich na rovnaký Event

 • Pozrite si nasledovný príklad - čo sa stane, ak klikneme na gombík btn?
btn.setOnAction((ActionEvent event) -> { System.out.println("ahoj"); }); 
btn.setOnAction((ActionEvent event) -> { System.out.println("hello"); }); 


Dizajn aplikácie

 • Urobte v hlavnom okne 10 gombíkov, z ktorých každý bude vypisovať svoje číslo. Skúste urobiť v rôznych layoutoch (napr. Border, VBox, HBox, Flow, Grid), aby ste videli, ako sa gombíky umiestňujú.
  • Vyskúšajte úlohu aj všeobecne (t.j. bez použitia 10 konkrétnych premenných typu Button).


Riešenie - Grafické komponenty a Eventy

/** Aktualny oznaceny utvar. */
static MyShape current = null;
/** Generator nahodnych cisel. */
static Random rand = new Random();
/** Panel, na ktorom sa vykresluju utvary. */
Pane pane = new Pane();

/** Zakladny handler pre kliknutie na vykresleny utvar. */
EventHandler<MouseEvent> clickHandler = new EventHandler<MouseEvent>() {
  @Override
  public void handle(MouseEvent e) {
    MyShape shape = (MyShape) e.getSource();
    if (e.isControlDown()) {
      pane.getChildren().remove(shape);
    }
    shape.setCurrent();
    e.consume();
  }
};

/** 
 * Pomocny interface pre zjednotenie nasich utvarov pod jeden typ. 
 */
interface MyShape {

  /** 
   * Dobra vlastnost Java 8, kedy aj interface moze mat
   * predimplementovane metody. Tieto vsak nevedia priamo vyuzivat
   * premenne implementujucich tried.
   */
  default public void setCurrent() {
    this.changeColor(Color.color(
        rand.nextFloat(), rand.nextFloat(), rand.nextFloat()));
    current = this;
  }

  /** Zmeni farbu vyplne na zadanu farbu. */
  public void changeColor(Color color);

  /** 
   * Zmeni velkost o difference. 
   * Kladne hodnoty zvacsuju, zaporne zmensuju.
   */
  public void increaseSize(double difference);

  /**
   * Posunie stred utvaru zadanym rozdielom v oboch suradniciach.
   */
  public void moveBy(double dx, double dy);
}

class MySquare extends Rectangle implements MyShape {

  MySquare(double size, double x, double y) {
    super();
    setCurrent();
    this.setFill(Color.RED);
    this.setHeight(size);
    this.setWidth(size);
    setOnMouseClicked(clickHandler);
    this.setX(x - size / 2);
    this.setY(y - size / 2);
  }

  @Override
  public void changeColor(Color c) {
    setFill(c);
  }

  @Override
  public void increaseSize(double difference) {
    if (getHeight() + difference >= 0) {
      setHeight(getHeight() + difference);
      setWidth(getWidth() + difference);
      // Kedze obdlznik (Rectangle) v JavaFX je urceny svojim lavym
      // hornym rohom a velkostou, ak nechceme posunut jeho stred,
      // potrebujeme posunut jeho lavy horny roh.
      moveBy(-difference / 2, -difference / 2);
    }
  }

  @Override
  public void moveBy(double dx, double dy) {
    this.setX(getX() + dx);
    this.setY(getY() + dy);
  }
}

class MyEllipse extends Ellipse implements MyShape {

  MyEllipse(double size, double x, double y) {
    super();
    setCurrent();
    setFill(Color.RED);
    setRadiusX(size / 2);
    setRadiusY(size / 2);
    setOnMouseClicked(clickHandler);
    setCenterX(x);
    setCenterY(y);
  }

  @Override
  public void changeColor(Color c) {
    setFill(c);
  }

  @Override
  public void increaseSize(double difference) {
    if (getRadiusX() + difference / 2 >= 0) {
      setRadiusX(getRadiusX() + difference / 2);
      setRadiusY(getRadiusY() + difference / 2);
    }
  }

  @Override
  public void moveBy(double dx, double dy) {
    this.setCenterX(getCenterX() + dx);
    this.setCenterY(getCenterY() + dy);
  }
}

@Override
public void start(Stage primaryStage) {

  // Nasmu panelu povieme, co ma kedy pridavat.
  pane.setOnMouseClicked((MouseEvent event) -> {
    if (!event.isControlDown()) {
      Shape newsh;
      if (event.getButton() == MouseButton.SECONDARY) {
        newsh = new MyEllipse(10, event.getX(), event.getY());
      } else {
        newsh = new MySquare(10, event.getX(), event.getY());
      }
      pane.getChildren().add(newsh);
    }
  });

  Scene scene = new Scene(pane, 300, 250);
  primaryStage.setTitle("My Squares");
  primaryStage.setScene(scene);

  // Nakoniec spracovavanie stlaceni klavesnice prenechavame Scene.
  // Stlacenia tlacidiel + a - sa spravaju inak, ako sipky.
  // Preto pouzivame hned dva rozne handlery pre dve podobne,
  // ale nerovnake udalosti.
  scene.setOnKeyTyped((KeyEvent event) -> {
    if (current != null) {
      switch (event.getCharacter()) {
        case "+":
          current.increaseSize(2);
          break;
        case "-":
          current.increaseSize(-2);
          break;
      }
    }
  });
  scene.setOnKeyPressed((KeyEvent e) -> {
    if (current != null) {
      switch (e.getCode()) {
        case LEFT:
          current.moveBy(-1, 0);
          break;
        case RIGHT:
          current.moveBy(1, 0);
          break;
        case UP:
          current.moveBy(0, -1);
          break;
        case DOWN:
          current.moveBy(0, 1);
          break;
      }
    }
  });
  primaryStage.show();
}

public static void main(String[] args) {
  launch(args);
}