Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, LS 2017/18

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Netbeans · Testovač · Test a skúška
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· DÚ10 je zverejnená, odovzdávajte do stredy 16.5. 22:00.
· Bonusový projekt odovzdávajte do pondelka 21.5. 22:00 na testovači. Predvádzanie projektov bude po prvom termíne skúšky v stredu 23.5. (t.j. začneme medzi 11:45 a 12:00 v H6). Ak vtedy nemôžete prísť, kontaktujte vyučujúce, dohodneme iný termín.
· Opravný/náhradný test bude v pondelok 28.5. o 10:00 v F1-108. V prípade záujmu sa prihláste v AISe.
· Na termíny skúšok sa zapisujte v AIS. Termíny: streda 23.5. (riadny), štvrtok 7.6. (riadny alebo 1. opravný), streda 20.6. (1. alebo 2. opravný) plus v prípade potreby ešte jeden termín v poslednom týždni skúškového. Prípadné konflikty nám dajte vedieť čím skôr. Ďalšie informácie na stránke Test a skúška.


Cvičenia 21

Z Programovanie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Na začiatku cvičenia riešte individuálne rozcvičku zadanú na testovači. Potom riešte ďalšie príklady z tohto cvičenia, ktoré nie sú bodované.

Pridávanie prvkov počas aplikácie

  • Vytvorte aplikáciu, ktorá bude mať 2 časti. Prvá bude obsahovať iba jeden gombík "Pridaj", druhá bude panel, na ktorý budeme postupne pridávať prvky. Vyskúšajte si pridávanie nasledujúcich prvkov (vždy iba jeden typ prvkov naraz):
    • Buttony -- s každým stlačením gombíka "Pridaj" pribudne jeden gombík s postupne rastúcimi číslami. Každý z gombíkov pri stlačení vypisuje svoje číslo
    • RadioButton -- s každým stlačením gombíka "Pridaj" pribudne jeden RadioButton s postupne rastúcimi číslami. RadioButtony sú všetky v jednej ToggleGroup a pri zmene vybraného RadioButton sa vypíše jeho číslo
    • Zoznam -- na paneli je jeden zoznam (List) a s každým stlačením gombíka "Pridaj" pribudne jeden nový riadok v tomto zozname s postupne rastúcimi číslami. Pri zmene vybraného prvku zoznamu sa vypíše jeho číslo.

Rôzne typy udalostí

  • Na paneli vytvorte do stredu kruh s priemerom 100. Nastavte akciu, ktorá celý čas pohybu myšou po paneli vypisuje (do textového popisku pod obrázkom) súradnice myši alebo informáciu, že myš je v kruhu. (Dajte si záležať, aby rozloženie panelu a popisku bolo prirodzené a nepokazilo sa pri zmene veľkosti okna).