Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, LS 2017/18

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Netbeans · Testovač · Test a skúška
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· DÚ10 je zverejnená, odovzdávajte do stredy 16.5. 22:00.
· Bonusový projekt odovzdávajte do pondelka 21.5. 22:00 na testovači. Predvádzanie projektov bude po prvom termíne skúšky v stredu 23.5. (t.j. začneme medzi 11:45 a 12:00 v H6). Ak vtedy nemôžete prísť, kontaktujte vyučujúce, dohodneme iný termín.
· Opravný/náhradný test bude v pondelok 28.5. o 10:00 v F1-108. V prípade záujmu sa prihláste v AISe.
· Na termíny skúšok sa zapisujte v AIS. Termíny: streda 23.5. (riadny), štvrtok 7.6. (riadny alebo 1. opravný), streda 20.6. (1. alebo 2. opravný) plus v prípade potreby ešte jeden termín v poslednom týždni skúškového. Prípadné konflikty nám dajte vedieť čím skôr. Ďalšie informácie na stránke Test a skúška.


Prednáška 28

Z Programovanie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Organizačné poznámky

 • DÚ6 do stredy 14.3.
 • DÚ7 termín 28.3. (OOP, dedenie). Začnite na nej pracovať skôr, nenechávajte si ju na poslednú chvíľu.
 • Pozor, na cvičení 14.3. sa bude písať rozcvička - téma: OOP.

Výnimky

 • Počas behu programu môže dôjsť k rôznym chybám a neobvyklým situáciám, napr.
  • neexistujúci súbor, zlý formát súboru
  • málo pamäte pri alokovaní polí, objektov
  • adresovanie mimo hraníc poľa, delenie nulou, ...
 • Doteraz sme v našich cvičných programoch ignorovali chyby
 • Programy určené pre užívateľov a kritické programy, ktorých zlyhanie by mohlo spôsobiť škody, by sa s takýmito situáciami mali vedieť rozumne vyrovnať
 • Ošetrovanie chýb bez požitia výnimiek
  • Do návratového kódu funkcie musíme okrem samotnej hodnoty zakomponovať aj ohlasovanie chýb
  • Po každom príkaze, ktorý mohol spôsobiť chybu, musíme existenciu chyby otestovať a vyrovnať sa s tým
  • Vedie to k neprehľadným programom

Malý príklad s načítaním poľa

Príklad: pseudokód funkcie, ktorá načíta zo súboru číslo n, naalokuje pole a načíta do poľa n čísel:

funkcia readArray {
 otvor subor vstup.txt
 if (nepodarilo sa otvorit) {
  return chybovy kod
 } 
 nacitaj cislo n
 if (nepodarilo sa nacitat n) {
  zatvor subor
  return chybovy kod
 }
 alokuj pole a velkosti n
 if (nepodarilo sa alokovat pole) {
  zatvor subor
  return chybovy kod
 }
 for (int i=0; i<n; i++) {
   nacitaj cislo a uloz do a[i]
   if (nepodarilo sa nacitat) {
     zatvor subor
     odalokuj pole 
     return chybovy kod 
   }
 }
 zatvor subor
 return naalokovane pole, beh bez chyby
 • Premiešané príkazy, ktoré niečo robia a ktoré ošetrujú chyby
 • Ľahko môžeme zabudnúť odalokovať pamäť alebo zavrieť súbor
 • Volajúca funkcia musí analyzovať chybový kód, môže potrebovať rozlišovať napr. problémy so súborom a s pamäťou
 • Chyba môže nastať aj pri zatváraní súboru

Jednoduché použite výnimiek v Jave

 • Prepíšme náš predchádzajúci príklad s výnimkami
  static int[] readArray(String filename) {
    Scanner s = null;
    int[] a = null;
    try {
      s = new Scanner(new File(filename));
      int n = s.nextInt();
      a = new int[n];
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        a[i] = s.nextInt();
      }
      s.close();
      return a;
    } catch (Exception e) {
      if (s != null) {
        s.close();
      }
      e.printStackTrace();
      return null;
    }
  }
 • Využívame konštrukty try a catch.
 • Do try bloku dáme príkazy, z ktorých niektorý môže zlyhať.
 • Ak niektorý zlyhá a vyhodí výnimku, okamžite sa ukončí vykonávanie bloku try a pokračuje sa blokom catch. V bloku catch túto výnimku spracujeme, v našom prípade len debugovacím výpisom.
 • Ak sa podarilo čísla načítať do poľa, metóda vráti pole, inak vráti null

Ako všelijako môže zlyhať

Rôzne príklady, ako môže táto metóda zlyhať:

 • Príkazu na inicializáciu Scannera pošleme meno neexistujúceho súboru:
java.io.FileNotFoundException: vstup.txt (No such file or directory)
    at java.io.FileInputStream.open(Native Method)
    at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:137)
    at java.util.Scanner.<init>(Scanner.java:653)
    at prog.Prog.readArray(Prog.java:17)
    at prog.Prog.main(Prog.java:10)
 • V súbore sú nečíselné údaje:
java.util.InputMismatchException
    at java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:857)
    at java.util.Scanner.next(Scanner.java:1478)
    at java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2108)
    at java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2067)
    at prog.Prog.readArray(Prog.java:18)
    at prog.Prog.main(Prog.java:10)
 • Ak nie je dosť pamäte na pole a (toto ani nie je Exception, ale Error, takže náš catch to nezachytil, pozri ďalej)
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
    at prog.Prog.readArray(Prog.java:19)
    at prog.Prog.main(Prog.java:10)
 • Ak je číslo n v súbore záporné
java.lang.NegativeArraySizeException
    at prog.Prog.readArray(Prog.java:19)
    at prog.Prog.main(Prog.java:10)
 • Súbor končí skôr ako sa načíta n čísel
java.util.NoSuchElementException
    at java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:855)
    at java.util.Scanner.next(Scanner.java:1478)
    at java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2108)
    at java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2067)
    at prog.Prog.readArray(Prog.java:21)
    at prog.Prog.main(Prog.java:10)
 • Dali by sa vyrobiť aj ďalšie prípady (napr. filename==null)
 • V dokumentácii sa o každej metóde dočítame, aké výnimky produkuje za akých okolností

Rozpoznávanie typov výnimiek

 • Možno by náš program mal rôzne reagovať na rôzne typy chýb, napr.:
  • Chýbajúci súbor: vypýtať si od užívateľa nové meno súboru
  • Zlý formát súboru: ukázať užívateľovi, kde nastala chyba, požiadať ho, aby ju opravil alebo zadal nové meno súboru
  • Nedostatok pamäte: program vypíše, že operáciu nie je možné uskutočniť vzhľadom na málo pamäte
 • Toto vieme spraviť, lebo výnimky patria do rôznych tried dedených z triedy Exception (prípadne z vyššej triedy Throwable)
 • K jednému príkazu try môžeme mať viacero príkazov catch pre rôzne triedy výnimiek, každý chytá tú triedu a jej podtriedy
  • Pri danej výnimke sa použije najvrchnejší catch, ktorý sa na ňu hodí
 • Po blokoch try a catch môže nasledovať blok finally, ktorý sa vykoná vždy, bez ohľadu na to, či nastala výnimka a či sa nám ju podarilo odchytiť nejakým príkazom catch
  • V tomto bloku môžeme napr. pozatvárať otvorené súbory a pod.

Jednoduchý príklad, ktorý vypíše rôzne hlášky pre rôzne typy chýb:

  static int[] readArray(String filename) {
    Scanner s = null;
    int[] a = null;
    try {
      s = new Scanner(new File(filename));
      int n = s.nextInt();
      a = new int[n];
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        a[i] = s.nextInt();
      }
      return a;
    } catch (FileNotFoundException e) {
      System.err.println("Subor nebol najdeny");
      return null;
    } catch(java.util.NoSuchElementException e) {
      System.err.println("Zly format suboru");
      return null;
    } catch(OutOfMemoryError e) {
      System.err.println("Nedostatok pamate");
      return null;
    } catch(Throwable e) {
      System.err.println("Neocakavana chyba pocas behu programu");
      return null;
    } finally {
      if (s != null) {
        s.close();
      }
    }
  }
 • catch pre java.util.NoSuchElementException chytí aj InputMismatchException, ktorá je jej podtriedou, takže zahŕňa prípady keď súbor nečakane končí, aj keď v ňom nie sú číslené dáta
  • do tejto kategórie by sme chceli zaradiť aj prípad, kedy je n záporné, ale ten skončí na všeobecnej Throwable
  • to vyriešime tým, že hodíme vlastnú výnimku (viď nižšie)

Prehľad tried z tohto príkladu, plus niektorých ďalších, ktoré sa často vyskytujú:

Object
 |
 |-- Throwable
   |
   |-- Error vážne systémové problémy
   |  |
   |  |-- VirtualMachineError
   |     |
   |     |-- OutOfMemoryError
   |
   |-- Exception
      |
      |-- IOException
	  |  |
	  |  |-- FileNotFoundException
      |
      |-- RuntimeException
        |
        |-- IndexOutOfBoundsException
        |
		|-- NegativeArraySizeException
        |
        |-- NoSuchElementException
        |  |
        |  |-- InputMismatchException
        | 
        |-- NullPointerException

Hádzanie výnimiek, vlastné triedy výnimiek

 • Výnimku vyhodíme príkazom throw, pričom musíme vytvoriť objekt nejakej vhodnej triedy, ktorá podtriedou Throwable
 • V našom príklade pre záporné n môžeme vyhodiť objekt triedy java.util.NoSuchElementException, ktorý sa spracuje rovnako ako iné chyby s formátom súboru
      int n = s.nextInt();
      if(n<0) {
        throw new java.util.NoSuchElementException();
      }
 • Nie je to však elegantné riešenie, lebo táto trieda reprezentuje iný typ udalosti
 • Môžeme si vytvoriť aj vlastnú triedu, ktorá v premenných môže mať uložené podrobnejšie informácie o chybe, ktorá nastala.
  • Väčšinou to bude podtrieda triedy Exception
  static class WrongFormatException extends Exception {

    private String filename;

    public WrongFormatException(String filename) {
      this.filename = filename;
    }

    @Override
    public String getMessage() {
      return "Zly format suboru " + filename;
    }
  }

Propagácia a zreťazenie výnimiek

 • Ak vznikne výnimka v príkaze, ktorý nie je vo vnútri try-catch bloku, alebo ak jej typ nie je zachytený žiadnym catch príkazom, hľadá sa ďalší try-catch blok, napr. vo volajúcej metóde
 • Ak výnimku nikto nechytí, program skončí s chybovým výpisom zásobníka
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
    at prog.Prog.readArray(Prog.java:19)
    at prog.Prog.main(Prog.java:10)
 • Pri spracovaní výnimky v bloku catch je možné hodiť novú výnimku (trebárs vhodnejšieho typu)
 • Metóda musí deklarovať všetky výnimky, ktoré hádže, alebo ktoré v nej môžu vzniknúť a ich nechytá
  • Neplatí pre výnimky triedy RuntimeException a jej podtried a pre Throwable, ktoré nie sú výnimka (ale napr. Error)

Nasledujúci program si pýta meno súboru, až kým nenájde súbor, ktorý vie načítať

 • V metóde readArray spracuje chyby týkajúce sa formátu súboru a hodí novú výnimku typu WrongFormatException.
 • V metóde main spracuje WrongFormatException a FileNotFoundException tak, že sa znovu pýta meno súboru.
 • Iné nečakané udalosti, napr. málo pamäte, koniec vstupu od užívateľa a pod. spôsobia ukončenie programu s chybovou hláškou.
  public static void main(String[] args) {

    boolean fileRead = false;
    Scanner s = new Scanner(System.in);
    int[] a = null;
    while (!fileRead) {
      try {
        System.out.println("Zadaj meno suboru: ");
        String filename = s.next();
        a = readArray(filename);
        fileRead = true;
        System.out.println("Dlzka pola je " + a.length);
      } catch (WrongFormatException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
      } catch (FileNotFoundException e) {
        System.out.println("Subor nebol najdeny.");
      } catch(Throwable e) {
        System.out.println("Neocakavana chyba.");
        System.exit(1);
      }
    }
  }

  static int[] readArray(String filename)
      throws WrongFormatException, FileNotFoundException {
    Scanner s = null;
    int[] a = null;
    try {
      s = new Scanner(new File(filename));
      int n = s.nextInt();
      if (n < 0) {
        throw new WrongFormatException(filename);
      }
      a = new int[n];
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        a[i] = s.nextInt();
      }
      return a;
    } catch (java.util.NoSuchElementException e) {
      throw new WrongFormatException(filename);
    } finally {
      if (s != null) {
        s.close();
      }
    }
  }

Zhrnutie

 • Keď vznikne neočakávaná udalosť, môžeme ju signalizovať vyhodením výnimky pomocou príkazu throw.
 • Výnimka je objekt triedy, ktorá je podtriedou Throwable
 • Pri ošetrovaní sa nájde a vykoná najbližší vyhovujúci try ... catch blok obkolesujúci príkaz throw, v tej istej alebo niektorej volajúcej metóde, ďalej sa pokračuje za týmto blokom
 • Blok finally sa vykoná vždy, keď je aj keď nie je výnimka a aj ak sa výnimku nepodarilo chytiť. Slúži na zatváranie súborov a iné upratovacie práce.
 • Niektoré typy neodchytených výnimiek treba deklarovať v hlavičke funkcie.

Ďalšie informácie

Generické programovanie

 • V minulom semestri sme videli rôzne abstraktné dátové typy a dátové štruktúry, napr. zásobník, rad, slovník, spájaný zoznam,...
 • V každej sme museli zadefinovať, akého typu dáta bude obsahovať
 • Ak teda potrebujeme zásobník intov aj zásobník reťazcov, museli sme všetky funkcie písať dvakrát, čo prináša problémy

Zásobník dát typu Object

 • Dedenie nám prináša jedno riešenie tohto problému - zadefinovať typ dát ako Object a nakoľko všetky triedy sú podtriedami tejto triedy, môžeme ich v zásobníku skladovať
  class Node {
    private Object data;
    private Node next;
    public Node(Object data, Node next) {
      this.data = data;
      this.next = next;
    }
    public Object getData() {
      return data;
    }
    public Node getNext() {
      return next;
    }
  }

  class Stack {
    private Node front;
    public void push(Object data) {
      Node p = new Node(data, front);
      front = p;
    }
    public Object pop() {
      Object res = front.getData();
      front = front.getNext();
      return res;
    }
  }

Teraz môžeme do zásobníka dávať rôzne veci:

    Stack s = new Stack();
    s.push(null);
    s.push("Hello world!"); // String je potomok Object
    s.push(new int[4]); // pole sa tiez vie tvarit ako objekt
    int x = 4;
    s.push(x);      // kompilator vytvori objekt typu Integer

Ale pozor, keď vyberáme zo zásobníka, majú typ Object, musíme ich teda pretypovať:

    int y = (Integer)s.pop(); // ok 
    int z = (Integer)s.pop(); // java.lang.ClassCastException

Pre pretypovaní teda môže dôjsť k chybe počas behu programu, radšej sme, keď chybu objaví kompilátor.

Zásobník ako generická trieda

 • Zadefinujeme parametrický typ class Stack <T>, kde T je parameter reprezentujúci typ objektov, ktoré do zásobníka budeme dávať.
 • V definícii triedy namiesto konkrétneho typu (napr. Object), použijeme parameter T
 • Keď vytvárame nový zásobník, špecifikujeme typ T: Stack<Integer> s = new Stack<Integer>();
  • Potom do neho môžeme vkladať objekty triedy Integer a jej podtried
  class Node <T> {
    private T data;
    private Node <T> next;
    public Node(T data_, Node<T> next_) {
      data = data_;
      next = next_;
    }
    public T getData() {
      return data;
    }
    public Node <T> getNext() {
      return next;
    }
  }

  class Stack <T> {
    private Node<T> front;
    public void push(T data) {
      Node<T> p = new Node<T>(data, front);
      front = p;
    }

    public T pop() {
      T res = front.getData();
      front = front.getNext();
      return res;
    }
  }

Použitie zásobníka:

    Stack<Integer> s = new Stack<Integer>();
    s.push(new Integer(4));
    s.push(5);    
    Integer y = s.pop();
    int z = s.pop();

V tom istom programe môžeme vytvoriť zásobníky veľa rôznych typov.

Skratka:

 • namiesto Stack<Integer> s = new Stack<Integer>(); stačí písať Stack<Integer> s = new Stack<>();
  • kompilátor z kontextu určí, že v <> má byť Integer

Generické metódy

Aj jednotlivé metódy môžu mať typový parameter, ktorý sa píše pred návratový typ.

Statická metóda, ktorá dostane zásobník s prvkami typu T a vyprázdni ho.

  static <T> void emptyStack(Stack<T> s) {
    while(!s.isEmpty()) {
      s.pop();
    }
  }
    Stack<String> s = new Stack<String>();
    s.push("abc");
    Prog.<String>emptyStack(s); // alebo len emptyStack(s);

Statická metóda, ktorá dostane pole s prvkami typu E a naplní ho referenciami na prvok e.

  static <E> void fillArray(E[] a, E e) {
    for(int i=0; i<a.length; i++) {
      a[i] = e;
    }
  }
    Integer[] a = new Integer[3];
    fillArray(a, 4);

    int[] b = new int[3];
    //fillArray(b, 4); // E musí byť objekt, nie primitívny typ

Generické triedenie, rozhranie Comparable

Ukazovali sme si aj algoritmy na triedenie, aj tie pracovali s poľom konkrétneho typu.

 • Triediacu funkciu môžeme spraviť generickú, potrebujeme však prvky porovnávať
 • Operátory <, <= atď pracujú len s primitívnymi typmi
 • Použijeme teda špeciálnu metódu compareTo špecifikovanú v rozhraní Comparable
  • x.compareTo(y) vráti zápornú hodnotu, ak x<y, nulu ak x=y a kladnú hodnotu ak x>y
  • potrebujeme, aby prvky poľa boli z triedy, ktorá implementuje toto rozhranie, čo zapíšeme ako <E extends Comparable>

Jednoduché generické triedenie vkladaním:

  static <E extends Comparable> void sort(E[] a) {
    for (int i = 1; i < a.length; i++) {
      E prvok = a[i];
      int kam = i;
      while (kam > 0 && prvok.compareTo(a[kam - 1]) < 0) {
        a[kam] = a[kam - 1];
        kam--;
      }
      a[kam] = prvok;
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    Integer[] a = {3, 1, 2};
    sort(a);
    for (int i = 0; i < a.length; i++) {
      System.out.println(a[i]);
    }
  }

Java Collections

 • Java poskytuje štandardné triedy na mnohé často používané dátové štruktúry, používa generické programovanie
 • Tutoriál
 • Je dobré tieto triedy poznať a podľa potreby využívať
 • Pochopením ich štruktúry si tiež môžeme precvičiť objektovo-orientované programovanie
 • Na úvod si ukážeme malá ukážka, viac nabudúce

ArrayList

ArrayList sa podobá na vector z C++ (existuje aj trieda Vector)

 • ide o štruktúru reprezentujúcu pole, ktoré rastie podľa potreby
 • na koniec poľa pridávame metódou add(prvok), konkrétny prvok adresujeme metódou get(index), meníme cez set(index, hodnota), veľkosť poľa je size()
import java.util.ArrayList;

...
    ArrayList<Integer> a = new ArrayList<Integer>();
    a.add(2);
    a.add(7);
    for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
      System.out.println(a.get(i)); // vypiseme vsetky prvky pola
      a.set(i, -1);         // a potom ich prepiseme na -1
    }

LinkedList

LinkedList je obojsmerný spájaný zoznam, ktorý môžeme použiť napr. ako zásobník alebo rad

 • Vie teda efektívne pridávať a uberať prvky z oboch koncov a tiež prejsť cez všetky prvky zoznamu pomocou iterátora.
 • Hľadanie prvku na pozícii i niekde v strede zoznamu je pomalé.
    LinkedList<Integer> a = new LinkedList<Integer>();
    a.addFirst(2);  // to iste ako push
    a.addLast(7);  // to iste ako add
    for (ListIterator<Integer> it = a.listIterator(); it.hasNext(); ) {
      System.out.println(it.next());
    }
    a.removeFirst(); // to iste ako pop
    a.removeLast();

Prehľad Collections

 • Dátové štruktúry a algoritmy na základnú prácu so skupinami dát.
 • Generické typy - môžeme vytvárať dátové štruktúry pre dáta rôznych typov.
 • Definované pomocou rozhraní, jedno rozhranie (interface) môže mať viacero implementácií.

Vybrané triedy:

Rozhranie Význam Implementácie
Collection skupina objektov
- Set množina, skupina bez opakujúcich sa objektov HashSet
-- SortedSet množina s definovaným usporiadaním prvkov TreeSet
- List postupnosť objektov s určitým poradím ArrayList, LinkedList
Map slovník, asociatívne pole, mapuje kľúče na hodnoty HashMap
- SortedMap slovník s definovaným usporiadaním kľúčov TreeMap

V metódach je dobré argumenty definovať najvšeobecnejším vhodným rozhraním alebo triedou.

 • Napr. chceme spočítať súčet viacerých Integer-ov:
// tato metoda sa da pouzit iba na ArrayList
public static Integer sum(ArrayList<Integer> a) { ... }
// tato metoda sa da pouzit na hocijaku Collection (LinkedList, HashSet...)
public static Integer sum(Collection<Integer> a) { ... }

Základné operácie pre Collection:

public interface Collection<E> extends Iterable<E> {
  int size();
  boolean isEmpty();
  boolean contains(Object element);

  boolean add(E element); // optional
  boolean remove(Object element); // optional
  void clear(); // optional

  Iterator<E> iterator();

  Object[] toArray();
  <T> T[] toArray(T[] a);

  // a dalsie...
}
 • Metódy add a remove vracajú true, ak sa Collection zmenila a false, ak sa nezmenila.
 • Metódy, ktoré menia Collection, sú nepovinné v tom zmysle, že musia byť zadefinované, ale môžu hádzať UnsupportedOperationException